Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 90 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM XC

Domine refugium.

Moesen wrth weled y bobl heb ystyried dim o ddaioni Duw, na’i gosb, yn gweddio ar Dduw a’m droi eu calonau hwy o’i drugaredd.

1. Duw! buost in’ yn Arglwydd da,ac yn breswylfa i drigo,O bryd i bryd, felly yr aethpob rhyw genhedlaeth heibio.

2. Er cyn rhoi sail y mynydd mawr,cyn llunio llawr cwmpas-fyd,Duw! o dragwyddol wyd cyn neb,hyd dragwyddoldeb hefyd.

3. Weithiau i ddinistr y troi ni,troi dithau wedi’n rhydda:A dwedi cyn ein mynd i’r llwch,dychwelwch meibion Adda.

4. Cans dec can mlynedd fel doe ynt,pan elo’i helynt heibio,O’th flaen di, megis gwylfa nos,ni chaiff ymddangos etto.

5. Nid yw dyn ond fel hun,neu ail i addail, neu lifeiriant.Neu megis glâs lysieun gwan,mor fuan y newidiant.

6. Yr hwn y borau gwyrddlas fydd,a gwawr o newydd arno:Ond pan y torrer er brydnawn,yn fuan iawn mae’n gwywo.

7. Cans yn dy lid difethwyd nigan ofni dy ddigofaint,

8. Rhoist di ein beiau gar dy fron,a’n holl ddirgelion dryghaint:

9. Cans drwy dy ddig mae’n dyddiau ni,a’n tegwch gwedi darfod:A’n holl flynyddoedd ynt ar ben,fel gorphen hen chwedl gorfod.

10. Ein holl flynyddoedd yw saith ddeg,dau pump chwaneg os bydd grym:Yna ein nerth ai’n boen blin iawn,i ffordd yr awn yn gyflym.

11. Ond pwy a edwyn nerth dy lid?mawr ofid sydd o’th sorri:Sef fel y mae dy ofn di’n fawr,dy ddig sydd ddirfawr inni.

12. Dysg felly’n rifo’n dyddiau gwael,i’n calon gael doethineb.

13. Duw ba hyd? dyrd a dod yn hawddi’th weision nawdd ac undeb.

14. Yn forau iawn diwalla niâ’th fawr ddaioni eisoes,Fel y caffom ni lawen fydyn hyfryd dros yn heinioes.

15. Gwna ni yn llawen, buom bruddban oedd yn’ gystudd dybryd:A chwedi llawer blwyddyn drom,y rhai y cowsom adfyd.

16. O Dduw, gwna weled dy fawr waith,a’th wrthiau maith i’th weision:A’th odidowgrwydd, a’th ffyniant,ymysg eu plant a’i hwyrion.

17. Arnom ni doed rhâd Duw a’i nerth dda,i allu prydferth weithiaw,Duw dod ein gwaith mewn trefnidDuw trefna waith ein dwylaw.