Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 105 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM CV

Confitemini Domino.

Mae fe yn canmol daioni Duw, am ei dewis hwy yn bobl iddo, gan wneuthur iddynt ddaioni er mwyn ei addewid.

1. Clodfored pawb yr Arglwydd nef,ar ei enw ef y gelwch:A’i weithredoedd ymmysc pobloeddyn gyhoedd a fynegwch.

2. Cenwch ei gerdd, clodforwch hwn,a’i ddidwn ryfeddodau.

3. Y rhai a gais ei enw, (y Sant)llawenant yn eu c’lonnau.

4. Ceisiwch yr Arglwydd a’i nerth mawr,a’i fodd bob awr yn rhadlon,

5. Cofiwch ei holl ryfeddodau,a barn ei enau cyfion.

6. O hâd Abraham ei wâs fo,o feibion Jaco’r ethol:

7. Ef yw’n Duw, a’i farn ef aethdros holl diriogaeth fydol.

8. Bob amser cofiodd ei gyn-grair,ei air, a’i rwym ammodau

9. Ag Abraham, Isaac, a’i hil,a mil o genedlaethau.

10. Fe roes i Jaco hyn yn ddeddf,ac yn rwym greddf dragwyddol.

11. Ac i Israel y rhoes lânwlâd Canan yn gartrefol.

12. Pan oedd yn anaml iawn eu plaid,a hwy’n ddieithriaid ynddi:

13. Ac yn rhodio o’r wlâd i’r llall,yn dioddef gwall a chyni:

14. Llesteiriodd iddynt gam yn dynn:o’r achos hyn brenhinoeddA geryddodd ef yn eu plaid:a’i air a gaid yn gyhoedd.

15. A’m eneiniog na chyffyrddwch:na ddrygwch fy mrhophwydi.

16. Galwodd am newyn ar y tir,yn wir dug fara ’honi.

17. O flaen ei blant y gyrrodd râs,Joseph yn wâs a werthwyd.

18. Ar ei draed y rhoed hayarn tynn,mewn gefyn y cystuddiwyd.

19. Gwisgodd y gefyn hyd y byw,nes i air Duw amseru:Drwy Dduw y cafas ef ryddhâd,a phrifiad er ei garu.

20. Yna y gyrrwyd iw gyrchu fogar bron hen Pharo frenin:Ac y gollyngwyd ef ar lled,o’i gam gaethiwed ryflin.

21. O hyn ei osod ef a wnaethyn bennaeth ar ei deuly,Ac o’i holl gyfoeth ef a’i wlâd,ys da fawr-hâd oedd hynny,

22. I ddyscu’i reolwyr ei lys,ei ’wllys a’i foddlondeb:I fforddio henuriaid y wlâd,yn wastad mewb doethineb.

23. Daeth Israel i’r Aipht tir Cham,lle’r oedd yn ddinam estron:

24. Lle llwyddodd Duw hil Jaco bachyn amlach nâ’i caseion.

25. Yna y troes ei calon gau,i lwyr gasau ei bobloedd:Iw weision ef i wneuthur twyll,a llid (nid amwyll) ydoedd.

26. Duw gyrrodd Foesen i was hen,ac Aron llen dewisol.

27. Yn nhir Ham i arwyddoccauei nerth a’i wrthiau nodol.

28. Rhoes Duw dywyllwch dros y wlâd,er hyn ni châd ufydd-dod.

29. Eu dyfroedd oll a droed yn waed,a lladd a waned eu pysgod.

30. Iw tir rhoes lyffaint, heidiau hyll,yn stefyll ei brenhinoedd:

31. Daeth ar ei air wybed a llau,yn holl fannau eu tiroedd.

32. Fe lawiodd arnynt genllysc mân,a’i tir â than a ysodd:

33. Eu gwinwydd a’i ffigyswydd mâd,a choed y wlâd a ddrylliodd.

34. Ceiliog rhedyn, a lindys brwd,yn difa cnwd eu meusydd,

35. Uwchlaw rhif, drwy yd, gwellt, a gwair,a hyn drwy air Duw ddofydd.

36. Cyntaf-anedig pob pen llwyth,a’i blaenffrwyth ef a drawodd:Ym hob mân drwy holl dir ei gâs,a’i bobl o’i râs a gadwodd:

37. Ar a’i dug hwynt yn rhydd mewn hedd,o’winedd eu caseion,Heb fod ohonynt un yn wan,ac aur ac arian ddigon.

38. A llawen fu gan wyr y wlad,o’r Aipht pan gâd eu gwared.Daeth arnynt arfwyd y llaw grefa ddaeth o’r nef i wared.

39. Rhoes Duw y dydd gwmwl uwchben,fel mantell wen y toodd:A’r nos goleuodd hwynt â thân,fal hyn yn lân y twysodd.

40. Fo a roes iddynt ar y gairgig sofli-air iw bodloni:A bara, o’i orchymmyn ef,a ddaeth o’r nef iw porthi.

41. Holltodd y graig, death deifr yn llif,fel be baent brif afonydd:Cerddodd yr hedlif, a rhoes wlychrhyd pob lle sych o’r gwledydd.

42. Cofio a wnaeth ei air a’i râs,i Abram ei wâs ffyddlon.

43. A thrwy fawr nerth yn rhydd o gaethy gwnaeth ei ddewisolion.

44. Tir y cenhedloedd iddynt rhoes,a’i llafur troes iw meddiant:

45. Er cadw ei air a’i gyfraith ef,rhowch hyd y nef ei foliant.