Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 96 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM XCVI

Cantate Domi.

Cyngor i bob cenhedlaeth i foli Duw am ei drugaredd.

1. O cenwch glod i’r Arglwydd mâd,a moeswch ganiad newydd:Yr holl ddaiar dadcenwch fawl,yr Arglwydd nefawl beunydd.

2. Cenwch chwi glod i’r Arglwydd nef,a’i enw ef bendigwch:A’i iechydwriaeth drwy grefydd,o ddydd i ddydd cyhoeddwch.

3. Datcenwch byth ei glod a’i râd,yngwlad y cenhedlaethoedd:A’i ryfeddodau ef ym mhlith,pob amryw, amrith bobloedd.

4. Cans ein Arglwydd ni sydd Dduw mawr,a rhagawr camoladwy:Uwch yr holl dduwiau y mae ef,yn frenin nef ofnadwy.

5. Duwiau y bobl eulynnod ynt,ni ellynt mwy na chysgod:A’n Duw ni a wnaeth nef a llawr,fal dyna ragawr gormod.

6. Cans mawr ydyw gogoniant nef,ac o’i flaen ef mae harddwch,Yn ei gyssegr ef y mae nerth,a phrydferth yw’r hyfrydwch.

7. Chwi dylwythau y bobloedd, trowch,yn llawen rhowch i’r Arglwydd,I’r Arglwydd rhowch ogonedd fry,a nerth, a hynny’n ebrwydd.

8. Rhowch ogoniant iw enw ef,yr Arglwydd nef byth bythoedd:A bwyd offrwm iddo a rowch,a chwi dowch iw gynteddoedd.

9. Addolwch f’Arglwydd gar ei froniw gyssegr, digon gweddol:A’r ddaiar rhagddo, hyd, a lled,dychryned yn aruthrol.

10. I’r holl genhedloedd dwedwch hynyr Arglwydd sy’n tyrnasu:Nid ysgog y byd sy’n sicr iawn,ef a wyr uniawn farnu.

11. O llawenhaed nefolaidd do,i’r ddaiar bo gorfoledd:Rhued y mor a’i donnau llawn,a’r pysg sy’ mewn ei annedd.

12. A gorfoledded y maes glâs,ei dwf, a’i addas ffyniant:A phob pren gwyrdd sydd yn y coed,i’r Arglwydd rhoed ogoniant.

13. Am ei ddyfod, am ei ddyfod,a’i farn sydd hynod iownwedd:Barna yn gyfion yr holl fyd,a’r bobl, â’i gyd-wirionedd.