Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 37 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM XXXVII

Noli emulari.

Pob peth a roddir i’r nêb a garo ac a ofno Dduw, ond er i’r annuwiol lwyddo dros amser, etto hwy a ddarfyddant.

1. Na ddala ddrygdyb yn dy ben,nac o gynfigen ronyn,Er llwyddo’r enwir, a wnai gam:cai weled llam yn canlyn.

2. Sef hwy a dorrir fel gwellt glâs,neu lysiau diflas gwywon:A hwy a grinant yn ddilwydd,a hynny’n ebrwydd ddigon.

3. Cred yn yr Arglwydd, a gwna dda,gobeithia yr hyn gorau:Bydd ymarhous yn y tir,di a borthir yn ddiau.

4. Bydd di gysurus yn dy Dduw,di a gei bob gwiw ddymuniad:

5. Dy ffyrdd cred iddo, yn ddilysfe rydd d’ewyllys attad.

6. Cred yntho ef, fo’th ddwg i’r lann,myn allan dy gyfiownder:Mor olau a’r haul hanner dydd,fal hynny bydd d’eglurder.

7. Ymddiried i Dduw, disgwyl, taw,a heb ymddigiaw gronyn:Er llwyddo’i ddrygddyn ei fawr fai,yr hwn a wnai yn gyndyn.

8. Paid â’th ddig, na ofidia chwaith:gad ymaith wyllt gynddaredd:Rhag i hynny dyfu i fod,yn bechod yn y diwedd.

9. Oherwydd hyn, disgwyl yr Ion,gwyl ddiwedd dynion diffaith:A disgwyl ef: meddianna’r tir,a’r drwg f’oi torrir ymaith.

10. Goddef y drygddyn dros dro bâch,ni welir mwyach honaw,Ti a gai weled y lle y bu,heb ddim yn ffynnu ganthaw.

11. Ond y rhai ufydd a hawddgâr,y ddaiar a feddiannant:Ar rhei’ni a thagnhefedd hir,diddenir yn eu meddiant.

12. Bwriada’r drygddyn o’i chwerw ddaint,ar ddrygu braint cyfiownddyn:

13. Duw yn ei watwar yntau a fydd,sy’n gweled dydd ei derfyn:

14. Ynnylu bwa, tynnu cledd,yw trowsedd yr annuwiol,Er llâdd y truan: fel dydd brawd,i’r tlawd a’r defosionol.

15. Ei fwa torrir yn ddellt mân,a’i gledd a â’n ei galon:

16. Mawr yw golud yr ysceler,ond gwell prinder y cyfion.

17. Yr Arglwydd a farn bob rhyw fai,tyr freichiau’r rhai annuwiol,Ac ef a gynnail yn ddi ddig,y cyfion, ystig, gweddol.

18. Sef ef edwyn Duw ddyddiau,a gwaith pob rhai o berffaith helynt:Ac yn dragywydd Duw a wnaeth,deg etifeddiaeth iddynt.

19. Efe a’i ceidw hwynt i gyd,na chânt ar ddrygfyd wradwydd:Amser newyn hwyntwy a gânt,o borthiant ddigonolrwydd.

20. Y rhai traws enwir, heb ddim cwyn,fel brasder wyn a doddant:Caseion Duw fydd dynion drwg,hwy gyda’r mwg diflannant.

21. Y gwr annuwiol a fyn ddwynyn echwyn, byth ni thalai:A’r gwr cyfion trugarog fydd,ac a rydd, nis gommeddai.

22. Sawl a fendigo Duw (yn wir)y tir a etifeddan:A’r rhai a felldithio, o’r tiri gyd a fwrir allan.

23. Duw a fforddia, ac a hoffa,hyffordd y gwr calonnog:

24. Er ei gwympo efe ni friw,fo’i deil llaw Dduw ’n sefydlog.

25. Aethym i bellach yn wr hen,bum fachgen ’rwy’n cydnabod:Ni welais adu hâd gwr da,na cheisio’i bara ’ngherdod.

26. Echwyn a benthyg cair bob dydd,trugarog fydd y cyfion:A'i hâd ef drwy y nefol wlith,a gaiff o’i fendith ddigon.

27. Arswyda ddrwg, a gwna di dda,a chyfanedda rhag llaw:

28. Cans Duw a gâr y farn ddidwn,ninnau a roddwn arnaw.Nid ymedy efe â’i Saint,ceidw heb haint y rhei’ni:Ond hâd yr annuwiolion gaua ddont i angau difri.

29. Y ddaear caiff y cyfion gwyl,lle y preswyl byth mewn iawndeb:

30. A’i enau mynaig wybodaeth,a’i dafod traeth ’ddoethineb.

31. Deddf ei Dduw y sydd yn ei fron,a’i draed (gan hon) ni lithrant:

32. Dyn drwg a ddisgwyl lâdd y da,ond ni chaiff yna ffyniant.

33. Ni âd yr Arglwydd (er ei gais,nac er ei falais lidiog:)Y gwirion yn ei waedlyd law,i hwn ni ddaw barn euog.

34. Gobeithia yn yr Arglwydd tau,a chadw ei llwybrau’n gywir:Cei feddiannu, cei uwch o radd,a gweled lladd yr enwir.

35. Gwelais enwir yn llym ei big,a’i frig fel gwyrddbren lawri:

36. Chwilais, a cheifiais yr ail tro,’r oedd efo wedi colli.

37. Ystyria hefyd y gwr pur,ac edrych du’r cyfiownedd:Di a gei weled cyfryw ddyn,ma’i derfyn sydd tangnhefedd.

38. A gwyl y rhai drwy drais sy’n byw,ynghyd i ddistryw cwympant:Fe a ddiwreiddir plant y fall,i ddiwedd gwall, a methiant.

39. Iechyd y cyfion sy o Dduw Ner,a’i nerth mewn amser cyffro:

40. Cymorth, ceidw, o ddrwg y tynn,a hyn am gredu yntho.