Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 138 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM CXXXVIII

Confitemur tibi.

Dafydd yn canmol daioni Duw tuag atto ef, ac yn gweled drwy ei ffyrdd y cai efe gymaint daioni gan Dduw rhag llaw, ac o’r blaen.

1. Rhof fawrglod iti, fy Nuw Ion,o ddyfnder calon canaf:Yngwydd holl Angylion y nef,â’m hoslef i’th foliannaf.

2. Ymgrymmaf tua’th sanctaidd dy,dan ganu o’th drugaredd:A’th enw mawr uwchlaw pob peth,a’th air difeth wirionedd.

3. Y dydd gelwais arnat ti,gwrandewaist ti yn fuan:Yno y nerthaist â chref blaid,ef enaid i oedd egwan.

4. Doed brenhinoedd y ddaiar hon,a rhoen yt union foliant:Addolent oll ein gwir-dduw ni,cans d’eiriau di a glywsant.

5. Yn ffyrdd yr Arglwydd yr un wedd,ac am ei fowredd canant:Gan ddangos drwy’r holl fyd ei fraint,a maint yw ei ogoniant.

6. Uchel yw’r Ion, etto fe welyr ufydd isel ddynion:A gwyl o hirbell, er eu plau,y beilch a’r gwarrau sythion.

7. Pe bai yn gyfyng arna’r byd,ti a’m bywheyd eilwaith:Gan ystyn llaw i ddwyn dy wâsoddiwrth rai atcas ymaith.

8. Yr Arglwydd a gyflowna â mi,Duw dy ddaioni rhag llaw,Ac yn dragywydd imi dod:na wrthod waith dy ddwylaw.