Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 35 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM XXXV

Indica me Domine.

Dafydd yn gweddio am ddial ar weinieithwyr Saul, y rhai a’i herlidient, a thros ei gyfeillion ef. Ac yn addaw moli Duw yn dragywydd.

1. Pleidia (o Arglwydd) yn fy hawl,â’r sawl a dery’n ferbyn:Lle’r ymrysonant â myfi,ymwana di â’r gelyn.

2. Mae dy gymorth: o moes ei gael,ymafael yn y tarian:O cyfod cais dy astalch gron,a dwg dy waywffon allan.

3. Argaua ar y rhai sy ar gam,i’m herlid am fy mywyd:Wrth fy enaid, dywaid fel hyn,fy fi a fynn yt’ iechyd.

4. Gwarth, a gwradwydd a fo i bob gradd,a geisio ladd fy enaid:A thrwy gywilydd troed iw holy ffals niweidiol gablaid.

5. Fel yr us o flaen gwynt y bon’:Angel yr Ion i’w chwalu:

6. A rhyd ffordd dywyll lithrig lefn,a hwn wrth gefn iw gyrru.

7. Cloddio pwll, a chuddio y rhwyd,a wnaethbwyd ym heb achos:Heb achlysur, maglau a wnaidi’m henaid yn y cyfnos.

8. O deued, cwymped yn ei rwyd,yr hon a guddiwd allan:Syrthied a glyned iw delm rwyll,a’i drapp o’i dwyll ei hunan.

9. Eithr am fy enaid i (Amen)bid llawen yn yr Arglwydd:Fe a fydd hyfryd gantho hyn,lle daw i’r gelyn aflwydd.

10. O Arglwydd dywaid f’esgyrn i,pwy sydd a thi un gyflwr?Rhag ei drech yn gwared y gwan,a’r truan rhag ei ’speiliwr.

11. Tystion gau a godent yn llym,a holent ym’ beth anfad:

12. Drwg ym’ dros dda talent heb raid,a’m henaid braint ymddifad.

13. Ond fi, tra fyddent hwy yn glaf,rhown i’m nesaf liein-sach:Drwy hir ymostwng ac ympryd,cymrais fy myd yn bruddach,Yr un dosturiol weddi fau,a ddaeth o’m genau allan,A droes eilwaith (er fy lles)i’m mynwes i fy hunan.

14. Mi a ymddygais mor brudd dlawd,fel am fy mrawd neu ’nghymar:Neu fel arwyl dyn dros ei fam,ni cherdda’i gam heb alar.

15. Hwythau yn llawen doent ynghyd,pan bwysodd adfyd attaf:Ofer ddynion, ac echrys lufyth ym mingammu arnaf.

16. Rhai’n rhagrithwyr, rhai’n watworwyr,torrent hwy eiriau mwysaidd:Hwy a ’sgyrnygent arnaf fi,bob daint, a’r rheini’n giaidd.

17. Arglwydd edrych, ow pa ryw hydyw’r pryd y dof o’i harfod?Gwared fy enaid rhag y bedd,f’oes o ewinedd llewod.

18. Minnau a ganaf i ti glod,lle bo cyfarfod lluoedd:Ac a folaf dy enw a’th ddawn,wrth lawer iawn o bobloedd.

19. Na fydded lawen fy nghâs ddyn,i’m herbyn heb achossion:Ac na throed (er bwriadu ’mrâd)mo gwr ei lygad digllon.

20. Nid ymddiriedant dim mewn hedd,dychmygant ryfedd gelwydd:Dirwyn dichell, a gosod crywi’r rhai sy’n byw yn llonydd.

21. Lledu safnau, taeru yn dyn,a dwedyd hyn yn unblaid,Fei ffei ohonot, hwnt a thi,ni a’th welsom ni â’n llygaid.

22. Tithau (o Arglwydd) gwelaist hyn,mor daer yn f’erbyn fuon:Ac na ddos oddiwrthif ymhell,rhag dichell fy nghaseion.

23. Cyfod, deffro, fy Nuw i’m barn,yn gadarn gydâ’m gofid:

24. Dydi a fynni’r uniondeb,ni watwar neb o’m pledig.

25. Na âd i’r gelyn calon waelddiweddu cael i wynfyd:Na rhodresu fy llyncu’n grwn,llyncaswn hwn yn ddybryd.

26. Gwarth a gwradwydd iddynt a ddelsy’n codi uchel chwerthin:Gwisger hwynt â mefl ac â chas,sydd ym alanas ryflin.

27. Llawen fo’r llaill a llawn o glod,sy’n coelio ’mod yn gyfion.Dwedant, bid i’n Duw ni fawrhânt,am roi llwyddiant iw weision.

28. Minnau fy Arglwydd gyda’r rhai’n,myfyriaf arwain beunyddDy gyfiownder di, a’th fawr glod,â’m tafod yn dragywydd.