Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 74 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM LXXIV

Vt quid Deus.

Achwyn am fod yn distrywio’r Eglwys, a’r grefydd, a’r allorau: gofyn cymorth gan Dduw drwy ffydd o’i gyfamod.

1. Paham (o Dduw) oddiwrthym niy cili yn dragywydd?Paham y digi mor danbaidwrth ddefaid dy borfeydd?

2. Cofia y bobl a brynaist gynt,rhoist iddynt etifeddiaeth,Mynydd Seion, dy breswylfa,i’r rhai’n yn drigfa helaeth.

3. Ymddercha (Arglwydd) taro’n drwm,pob gelyn gorthrwm difaYn dragywydd, a wnaeth na thrais,na dyfais i’th gysegrfa.

4. Dy elynion daethant i’n mysg,rhuasant derfysg greulon:A gosodasant dan gryfhau,fanerau yn arwyddion.

5. Iw cherfio’r saeri gorau gynt,a roesan wynt iw bwiyll.

6. Drylliant i’r llawr gerfiadau honag eirf, gyfeillion erchyll.

7. Llosgasant oll dy eglwys lân,a’i phyrth a thân yn ulw:A halogasant mewn dull dig,y noddfa’y trig dy enw.

8. Awn, gwnawn gyd-artaith meddant hwy,a dinystr drwy yr hollwlad:Llosgasant holl demlau y tir,gwnaethant yn wir eu bwriad.

9. Nid oes un arwydd in’ iw gael,na phrophwyd diwael destyn,Na gwybedydd, a wyr pa hyd,y pery’r byd i’n herbyn.

10. Dywaid di pa hyn (o Dduw Ion)y gwna d’elynion warthrudd?A rydd dy gâs ei gabledd friarnat ti yn dragywydd?

11. Paham y tynni’n ol dy law,(sef dy ddeheulaw berffaith,Hon sydd i’th fonwes) allan tynn,a difa d’elyn diffaith.

12. Cans o’r dechreuad Duw ei hunydyw fy nghun a’m brenin,Fe a wnâ iechwydwriaeth hir,i bawb trwy’r tir a’i dilin.

13. Parthu a wnaethost di â’th nerthy mor, a’i anferth donnau,Gwahenaist, torraist, uwch y don,bennau y blinion ddreigiau.

14. Drylliaist di ben, (nid gorchwyl gwan)y Lefiathan anferth,I’th bobl yn fwyd dodaist efo,wrth dreiglo yn y diserth.

15. Holltaist y graig, tarddodd ffynnon,ac aeth yn afon ffrwd-chwyrn:A diysbyddaist yn dra sychafonydd dyfr-grych cedyrn.

16. Di biau’r dydd, di biau’r nos,golau a haul-dlos geinwedd:

17. Seiliaist y ddaiar, lluniaist hâf:a gauaf o’th ogonedd.

18. Fy Arglwydd bellach cofia hyn,i’r gelyn gynt dy gablu,Ac i’r ynfydion roi drwg fri,a’th enw di dirmygu.

19. Oes dy durtur na ddod a’r gawdddan nawdd anifail creulon,Na âd o’th gof (o Arglwydd da)dy dyrfa, y rhai tlodion.

20. Duw, edrych ar dy gyfammod,a gwyl waelod y gwledydd:Mae ym-mhob man drigfa dyn traws,mae honynt liaws efrydd.

21. Na ddychweled y truan tlawdmewn difrawd ac mewn gwradwydd,Y dyn anghenus, llesg, a gwan,a ddatcan dy enw: Arglwydd.

22. Cyfod, dadlau dy ddadl (o Dduw)dy enw yw yn dragywydd:Coffa gabledd, yr hon drwy’r byda gayt gan ynfyd beunydd.

23. Duw: nac anghofia lais a sond’elynion y cenhedloedd,Eu swn, a’i rhodres, a’i dadwrdda ddring i gwrdd â’r nefoedd.