Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 145 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM CXLV

Exaliabo te.

Dafydd yn dangos daioni Duw yn llywodraethu pob creadur. Mawl i Dduw am ei gyfiownder, ai ras, ai serch i bob dyn a’i hofno, ac a’i caro.

1. Mi a’th fawrygaf di, fy Nuw,cans tydi yw fy llywydd:Bendithio dy enw byth a wnaf,mi a’i molaf yn dragywydd.

2. Dy enw a folaf fi bob dydd,a’th glod a fydd heb orphen.

3. Yr Arglwydd sydd glodfawr heb wedd,a’i fowredd sydd heb ddiben.

4. Cenedl wrth genedl a ront fawli’th ogoneddawl wrthiau:Gan danu dy nerth rhyd y byd,a dwedyd dy gynneddfau.

5. Am dy ogonedd mawr, fy Naf,mynegaf, a’th gadernyd.

6. Son am dy bethau ofnadwy,gwnant hwy a minnau hefyd.

7. Llwyr goffadwriaeth honot ti,a’th fawr ddaioni traethant:Ac o’th gyfiownder, fy Nuw Ion,a llafar don y canant:

8. Sef graslawn yw ein Arglwydd ni,ac o dosturi rhyfedd:Hwyr ac anniben yw i ddig:llawn-frydig i drugaredd.

9. Da yw yr Arglwydd i bob dyn,a’i nodded sy’n dycciannol:Ac ar ei holl weithredoedd efdaw nawdd o’r nef yn rasol.

10. Dy holl weithredoedd di i’th lwydd,o Arglwydd a’th glodforant:Dy wyrth pan welo dy Sainct di,y rhei’ni a’th fendithiant.

11. Gan son am drugaredd a grâsdy dyrnas, a’i chadernyd:Fal dyna’r gerdd sydd yn parhau,yn eu geneuau hyfryd.

12. Fel y parent drwy hyfryd glod,gydnabod a’th dyrnasiad:A’th nerth ym mysg holl ddynol blant,a’th lawn ogoniant gwastad.

13. Brenhiniaeth dy dyrnas di fry,a bery yn wastadol:A’th lywodraeth o oed i oed,hon a roed yn dragwyddol.

14. Yr Arglwydd cynnal ef yn llonn,y rhai sy ’mron eu cwympod.Ac ef a gyfyd bawb yn wir,ar a ostyngir isod.

15. Wele, mae llygaid yr holl fydyn disgwyl wrthyd Arglwydd,Dithau a’i porthi hwynt i gyd,bawb yn ei bryd yn ebrwydd.

16. A phan agorech di dy law,o honni daw diwall-faeth:D’ewylls da yw ymborth byw,a hynny yw eu llyniaeth.

17. Holl ffyrdd yr Arglwydd cyfion ynt,a’i wrthiau ydynt sanctaidd:

18. Agos iawn i bawb ydyw fo,a eilw arno’n buraidd.

19. Sef ar y gwyr a’i hofnant ef,fo glyw eu llef iw gwared,Fo rydd eu ’wyllys hwynt a’i barch,o’i wir-barch, Ion gogoned.

20. Pob dyn a garo’r Arglwydd nef,caiff gantho ef ei ’mddiffyn:A chan difetha rhydd oes ferr,i bob ysceler cyndyn.

21. Fy enaid traethed fendith rhwydd,a mawl yr Arglwydd nefol:A phob cnawd rhoed iw enw, y Sanct,ogoniant yn dragwyddol.