Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 21 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM XXI

Domine in virtute.

Gorfoledd dros y brenin am orchfygu amryw dyrnasoedd a chenhedloedd.

1. O Arglwydd, yn dy nerth a’th rin,mae’r brenin mewn llawenydd:Ac yn dy iechyd, yr un wedd,mae ei orfoledd beunydd.

2. Holl ddeisyfiad ei galon lân,iddo yn gyfan dodaist:Cael pob dymuniad wrth ei fodd,ac o un rhodd ni phellaist.

3. Cans da’r achubaist ei flaen ef,a doniau nef yn gyntaf:Ac ar ei ben, (ddaionus Ion,)rhoist goron aur o’r puraf.

4. Ef a ofynnodd gennyd oes,a rhoddaist hiroes iddo:A hon dy rodd, dros byth y bydd,nid a’n dragywydd heibio.

5. I’th iechydwriaeth y mae’n byw,a mawr yw ei ogoniant:Gosodaist arno barch a nerth,a phrydferth yw ei llwyddiant.

6. Rhoist dy fendithion uwch pob tawl,yn rhodd dragwyddawl iddo:A llewych d’wyneb byth a fydd,yn fawr lawenydd arno.

7. Am fod y brenin yn rhoi’i gred,a’i ’mddiried yn yr Arglwydd:Dan nawdd y Goruchaf tra fo,gwn na ddaw iddo dramgwydd.

8. A thydi Arglwydd a’th law lan,cei allan dy elynion:Rhag dy ddeheulaw (er a wnant)Ni ddiangant dy gaseion.

9. Di a’i gosodi’n nydd dy ddig,fel ffwrnais ffyrnig danllyd:Yr Arglwydd iw lid a’i difa,a’r tân a’i hysa’n enbyd.

10. Diwreiddi dieu ffrwyth o’r tir,a’i had yn wir ni thyccian:

11. Am fwriadu yt ddrwg ddilen,heb ddwyn i ben mo’i hamcan.

12. Ti a’i gosodi hwy’r naill du,a thi a’th lu iw herbyn:Ac a lefeli dy fwau,at eu hwynebau cyndyn.

13. Ymddercha dithau f’Arglwydd, gun,i’th nerth dy hun a’th erfid:Ninnau a ganwn, o’n rhan ni,i foli dy gadernid.