Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 77 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM LXXVII

Voce mea ad Dom.

Dafydd yn cofio yr amryw brofedigaethau, a’r blinderau oedd arno: yn dangos mowredd Duw, ac yn ymgryfhau mewn ffydd.

1. Fy llais at Dduw, pan roddais lef,fy llais o’r nef fo’i clybu:A’m llais gweddiais ar Dduw Ner,pan oedd blinder yn tarddu.

2. Y dydd y rhedai ’mriw, a’r nosni pheidiai achos llafur,Mewn blin gyfyngder gwn fy mod,a’m hoes yn gwrthod cysur.

3. Yna y cofiwn Dduw a’i glod,pan syrthiai drallod enbyd:Yna gweddiwn dros fy mai,pan derfysgai fy yspryd.

4. Tra fawn yn effro, ac mewn sann,heb allel allan ddwedyd,

5. Ystyriais yna’r dyddiau gynt,a’r helynt hen o’r cynfyd.

6. Cofiwn fy ngherdd y nos fy hun,heb gael amrantun, chwiliwnA chalon effro, genau mud,â’m hyspryd ymddiddanwn:

7. Ai’n dragywydd y cilia’r Ion?a fydd ef bodlon mwyach?

8. A ddarfu byth ei nawdd a’i air?a gair ei addaw bellach?

9. Anghofiodd Duw drugarhâu?a ddarfu cau ei galon?A baid efe byth (meddwn i)fal hyn â sorri’n ddigllon?

10. Marwolaeth ym’ yw’r meddwl hwn:a throis yn grwn i gofioEi fawr nerth gynt: cofio a wnaf,waith y Goruchaf etto.

11. Cofiaf dy weithredoedd (f’Arglwydd)a’th wrthiau hylwydd cofiaf,

12. Am bob rhyfeddod a phob gwaith,â myfyr maith y traethaf.

13. O Dduw: pa Dduw sydd fal ti Dduw?dy ffordd di yw’n sancteiddiol:

14. Dy waith dengys dy nerth i’r byd,pair yn’ i gyd dy ganmol.

15. Dy nerth fawr hon a ro’ist ar led,wrth wared yr hen bobloedd,Jagof, a Joseph, a fu gaeth,a’i holl hiliogaeth luoedd.

16. Y deifr gwelsant, ofnasant hyn,a dychryn cyn eu symmud.

17. Cymylau dwfr cylch wybr yn gwau,a mellt fal saethau enbyd.

18. Dy daran rhuodd fry’n y nen,dy fellt gwnaent wybren olau,Y ddaiar isod a gyffrodd,ac a dychrynodd hithau.

19. Yn eigion mor mae y ffordd dau,a’th lwybrau mewn deifr sugnedd,Ac ni adweinir byth mo’th ol,yn dy anfeidrol fowredd.

20. Dy bobloedd a dywysaist didrwy anial ddrysni efrydd,Gan law Moses, a’i frawd Aaron,fel defaid gwirion llonydd.