Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 83 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM LXXXIII

Deus quis similis.

Plant Israel yn gweddio, ar i Dduw eu gwared rhag eu gelynion: ac iddo gosbi rhai drwg fel yr ofnent ef.

1. Na ostega, na thaw, na fydddi lonydd Duw y lluoedd:

2. Wele, d’elynion yn cryfhau,gan godi’ pennau i’r nefoedd.

3. Ymgyfrinachu dichell ynn’,y lle mae ganthyn fwriad:A dychymygu dilen brudd,i ni sy’n ymgudd danad.

4. Dwedasant, dewch difethwn hwyntna byddo honwynt genhedl:Ac na bytho byth (meddant hwy)am Israel mwy mor chwedl.

5. Ymgynghorasant bawb ynghyd,ac yn un fryd i’th erbyn,

6. Edom, Ismael, Moab blaid,a’r holl Hagariaid cyndyn.

7. Gebal: Ammon: Amalechiaid,Philistiaid a gwyr Tirus:

8. Assur, yn gydfraich â phlant Lot,fal dyna gnot maleisus.

9. Tâl dithau adref yn y man,megis i Madian greulon,I Sisera, ne’i Jabin swrth,a laddwyd wrth lan Cizon.

10. Yn Endor gynt bu laddfa fawr,ar hyd y llawr ar wasgar:Gwna honynt hwythau laddfa ail,a’i cyrph yn dail i’r ddaiar.

11. Gosod eu bonedd hwy fel Zeb,ac Oreb yr un diwedd:A'i tywysogion fel Zeba,a Salmunna i orwedd.

12. Dwedent y mynnent yn eu bywgysegrfa Duw i’w meddiant:

13. Fel troad rhod, neu wellt mewn gwynt,Dyna yr hynt a gaffant.

14. Fal y llysg y tân bob pren crin,a’r fflam yr eithin mynydd:

15. Felly â’th ’storm, ymlid hwy’n gyntnâ dychryn corwynt efrydd.

16. Llanw eu tâl’ o warth a chwys,ceisiant ar frys yr Arglwydd.

17. Ac yn dragwyddol iddynt bydd,gywilydd, mefl, a gwradwydd.

18. Difether hwynt: gwyped dyn byw,mai d’enw di yw Jehofah:Ac mai ti unic Dduw sydd ary ddaiar yn oruchaf.