Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 9 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM IX

Confitebor tibi.

Diolch am orfoledd, a deisyf ar Dduw ei ymddiffyn rhag llaw.

1. Clodforaf fi fy Arglwydd Ion,o’m calon, ac yn hollawl:Ei ryfeddodau rhof ar led,ac mae’n ddyled eu canmawl.

2. Byddaf fi lawen yn dy glod,ac ynod gorfoleddaf:I’th enw (o Dduw) y canaf glod,wyd hynod, y Goruchaf.

3. Tra y dychwelir draw’n ei hol,fy holl elynol luoedd,Llithrant o’th flaen, difethir hwy,ni ddon hwy mwy iw lleoedd.

4. Cans rhoist fy marn yn fatter da,gwnaethost eisteddfa union:Eisteddaist ar y gwir, yn siwr,tydi yw’r barnwr cyfion.

5. Ceryddaist, a distrywiaist diy cenhedlaethi cyndyn:Diwreiddiaist ynfyd yn y bon,ni bydd byth son am danyn.

6. Distrywiaist dithau (elyn glâs)do lawer dinas hyfryd:Darfu dy nerth byth, darfu hyn,a’r cof o honyn hefyd.

7. Ond yr Arglwydd iw nerth a fydd,ac yn dragywydd pery:A pharod fydd ei faingc i farn,a chadarn ydyw hynny.

8. Cans efe a farna y byd,a’r bobl i gyd sydd yntho:Trwy gyfiownder, heb ofni neb,a thrwy uniondeb rhagddo.

9. Gwna’r Arglwydd hefyd hyn wrth raid,trueiniaid fo’i hymddiffyn:Noddfa a fydd i’r rhai’n mewn pryd,pan fo caledfyd arnyn.

10. A phawb a’th edwyn rhon eu cred,a’i holl ymddiried arnad:Cans ni adewaist (Arglwydd) neb,a geisio’i wyneb attad.

11. Molwch chwi’r Arglwydd, yr hwn syddyn sanctaidd fynydd Seion:A dwedwch i’r bobl fal yr oeddei holl weithredoedd mowrion.

12. Pan chwilio efe am waed neu drais,fe gofia lais y truain:Pan eisteddo a’r faingc y frawdfe glyw y tlawd yn germain.

13. Dy nawdd Arglwydd, dydi ym’ sydddderchafydd o byrth angau,A gwel fy mlinder gan fy nghâs,y sydd o’m cwmpas innau.

14. Fel y mynegwyf dy holl wyrth,a hyn ymhyrth merch Seion:Ac fel y bwyf lawen a ffraeth,i’th iechydwriaeth dirion.

15. Y cenhedloedd cloddiasent ffoslle’i suddent, agos boddi:I arall lle cuddiasant rwyd,eu traed a faglwyd ynthi.

16. Yr Arglwydd nef fal hyn yn wir,adwaenir wrth ei farnau:A’r annuwiol a wnaethai’r rhwyd,yn hon y daliwyd yntau.

17. Yr annuwiol i uffern aed,ac yno gwnaed ei wely:A’r rhai ollyngant Duw dros gof,bydd yno fyth eu lletty.

18. Cans byth y gwirion a’r dyn tlawdhyd dyddbrawd nis anghofir:Y gweiniaid a’r trueiniad, hwy,eu gobaith mwy ni chollir.

19. O cyfod Arglwydd yn dy wyn,na âd i ddyn mo’th orfod:Barna’r cenhedloedd gar dy fron,a’th farn yn union gosod.

20. Gyrr arnynt Arglwydd ofn dy rym,yn awchlym i’th elynion.Fel y gwybyddont, pe baent mwy,nad ydynt hwy ond dynion.