Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 41 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM XLI

Beatus qui intelligit.

Bendithio y rhai trugarog wrth eraill. Achwyn rhag anffyddlon gyfeillion. Diolchgarwch.

1. Gwyn ei fyd yr ystyriol frawd,a wnel a’r tlawd syberwyd.Yr Arglwydd ystyriol o’r nefa’i ceidw ef rhag drygfyd.

2. Duw a’i ceidw, a byw a fyddyn ddedwydd yn ddaiarol:O na ddyro efo yn rhoddwrth fodd y rhai gelynol.

3. Yn ei wely pan fo yn glafrhydd y Goruchaf iechyd:A Duw a gweiria oddi fryei wely yn ei glefyd.

4. Dywedais innau yna’n rhwydd,dod f’Arglwydd dy drugaredd,Iachâ di’r dolur sy dan fais,lle y pechais mewn anwiredd.

5. Traethu y gwaethaf a wnâi’ nghâsamdanaf, atcas accen:Pa bryd y bydd marw y gwan,a’i enw o dan yr wybren?

6. Os daw i’m hedrych, dywaid ffug,dan gasglu crug iw galon,Ac a’i traetha pan el i ffwrddi gyfwrdd a’i gyfeillion.

7. Fy holl gaseion doent ynghyd,i fradu ’i gyd yn f’erbyn,Ac i ddychmygu i mi ddrwg,a minneu’n ddiddrwg iddynt.

8. Yna dywedent hwy yn rhwydd,tywalldwyd aflwydd arno,Mae ef yn gorwedd yn ei nyth,ni chyfyd byth oddiyno.

9. F’anwyl gyfaill rhwym y’m wrth gred,fy ’mddiried a’m dewisddyn:A fu yn bwyta’ mara erioed,a godai’i draed yn f’erbyn.

10. Eithyr dy hunan cyfod fi,o’th ddaioni Duw o’r nef:Felly y gallaf fi ar hyntgael talu iddynt adref.

11. Da y gwn fy mod i wrth dy fodd,wrth hyn, na chafodd casddyn:A gwna na chaiff un gelyn glasddim urddas yn fy erbyn.

12. Felly y gwn am danaf fi,di a’m cynheli’n berffaith:Gan fy rhoi i byth gar dy frono fysg y dynion diffaith.

13. I Dduw Israel boed yn flithy fendith, (Ior goruchaf)Yn oes oesoedd: a thrwy air llen:Amen: Amen a draethaf.