Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 104 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM CIV

Benedre anima.

Diolch am wneuthuriad, a llywodraethiad y byd, drwy ryfedd ragluniaeth Duw.

1. Fy enaid mola’r Arglwydd byw,o f’Arglwydd Dduw y mawredd,Mawr wyt, gogoniant a gai di,ymwisgi ag anrhydedd.

2. Megis ei ddillad y gwisg foam dano y goleuad:Rhydd yn ei gylch yr wybr ar dân,yn llydan, fel llen wastad.

3. Ar ddeifr rhoes sail ei stefyll cau,gwnaeth y cymylau iddoYn drwn olwynog: mae ei hyntuwch esgyll gwynt yn rhodio.

4. Gwnaeth bob chwythad iddo’n gennad,gogonedd y ffurfafen:A'i weinidogion o fflam dân,a wibian rhyd yr wybren.

5. Cref y rhoes sail y ddaiar gron,fel na syfl hon oddiyno:Yr hon a bery fel y rhoes,o oes i oes, heb siglo.

6. Tydi (Dduw) a ddilledaist honâ’r eigion yn fantellau,Ac oni bai dy ddehau law,ai’r deifr uwchlaw y bryniau.

7. Gan dy gerydd maent hwy yn ffo,fel pan y synio taran:Drwy fraw a brys ar hyd y ddol,y deifr iw hol a lithran.

8. Weithiau y codai’r deifr yn fryn:weithiau fel glyn panhylent,Lle y trefnaist iddynt bannwl cau,ac weithiau y gorphwysent.

9. Gosodaist derfyn lle yr arhont,ac fel nad elont drosto:Ac na ddelont hwy fyth dros lawry ddaiar fawr, iw chuddio.

10. Rhoes Duw ffynnon i bob afon,a phawb a yfant beunydd:A rhed y ffrydau rhyd y glynn,a rhwng pob bryn a’i gilydd.

11. Yfant yno anfeiliaid maes,assynnod myng-laes gwylltion,Heb ymadael a llawr y nant,hyd onid yfant ddigon.

12. Ac adar awyr dont gar llaw,i leisiaw rhwng y coedydd:Yn canu ei fawl o bren i bren,cethlyddiaeth lawen ufydd.

13. Dwfr ar fynyddoedd lle ni ddaw,fo wlych â glaw oddiarno:A’r gwastad tir efe a’i gwlych,bob grwn a rhych i ffrwytho.

14. Parodd i’r gwellt dyfu wrth raidanifeiliaid: a’r llysiau,Er da i ddyn: Lle rhoes o’r llawr,ymborthiant mawr rhag angau.

15. A gwin llawena calon dyn,ag olew tywyn wyneb.A bara nerthir calon gwr,mewn cyflwr digonoldeb.

16. Preniau’r Arglwydd o sugn llawn,o’i unic ddawn y tyfan.Sef y coed cedrwydd brigog mawr,a roes e’n llawr y Liban.

17. Lle y mae nythod yr adar mân,mewn preniau glân cadeir-ir:Lle mewn ffynnidwydd glwyswydd glyn,mae ty’r aderyn trwynhir.

18. Y mynydd uchel a’r bryn glâs,yw llwybr y danas fychod:Ogof y doll-graig a wna les,yn lloches i’r cwningod.

19. Fe roes i’r lleuad i chwrs clau,a’i chyfnewidiau hefyd:A’r haul o amgylch y byd crwn,fo edwyn hwn ei fachlyd.

20. Tywyllwch nos a roed wrth raid,i fwystfiliaid y coedydd.

21. Y llewod rhuant am gael maethgan Dduw, ysclyfaeth bennydd.

22. A chwedi cael yr ymborth hyn,pan ddel haul attyn unwaith,Ymgasglant hwy i fynd iw ffau,ac iw llochesau eilwaith.

23. Y pryd hwn cyfyd dyn iw waith,ac iw orchwyliaith esgyd:Ac felly yr erys tan yr hwyr,lle y caiff yn llwyr ei fywyd.

24. O Dduw, mor rhyfedd yw dy waitho’th synwyr berffaith dradoeth!Gwnaethost bob peth â doethder dawn,a’r tir sy lawn o’th gyfoeth.

25. A’r llydan for, y deifr ymmysg,lle aml yw pysc yn llemmain:Lle yr ymlusgant, rif yr od,bwystfilod mawr a bychain.

26. Yno yr â llongau glândros y Leuiathan heibo.Yr hwn a osodaist di, lle y maeyn cael ei chwrae yntho.

27. Hwynt oll disgwiliant yn ei brydam gael oddiwrthyd borthiant:I gael dy rodd ymgasglu ynghyd,ie am ei bywyd byddant.

28. Duw, pan agorech di dy law,oddi yno daw daioni:Pob anifail a phob rhyw beth,a ddaw yn ddifeth ini.

29. Pan guddiech di dy wyneb pryd,a chasglu d’yspryd allan,Crynant, trengant, ac ant iw llwch,mewn diwedd trwch a thwrstan.

30. Duw, pan ollyngech di dy râd,fel rhoddi cread newydd,Y modd hyn wyneb yr holl dira adnewyddir beunydd.

31. Yr Arglwydd gogoneddus fydddrwy fawr lawenydd bythoedd.Yr Arglwydd yn ddiau a fedd,orfoledd yn y nefoedd.

32. Ein Duw o’r nef a edrych ary ddayar, a hi a dychryn.Os cyffwrdd a’r mynyddoedd draw,y mwg a ddaw o honyn.

33. Canaf i’r Arglwydd yn fy myw,canaf i’m Duw tra fythwyf:

34. Mi a lawenhaf yn fy Ion,bydd ffyddlon hyn a wnelwyf.

35. Y trawsion oll o’r tir ânt hwy,ni bydd mwy annuwiolion.Fy enaid mola Duw yn rhodd:mae hyn wrth fodd fy nghalon.