Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 106 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM CVI

Confitemini Domino.

Y bobl (wedi i tanu dan Antiochus) yn datcan daioni Duw i’r edifeiriol, ac yn dymuno ar Dduw eu casglu ynghyd, er mwyn ei enw.

1. Molwch yr Arglwydd, cans da yw,moliennwch Dduw y llywydd:Oblegyd ei drugaredd frya bery yn dragywydd.

2. Yr Arglwydd pwy all draethu ei nertha’i holl dirionferth foliant?

3. A wnel gyfiownder gwyn eu byd,ei farn i gyd a gadwant.

4. O Arglwydd, cofia fi dy wâs,yn ol dy râs i’r eiddod:Ymwel â mi i’m cystudd caeth,â’th iechydwriaeth barod.

5. Fel y gwelwyf, ac y chwarddwyf,wych urddas d’etifeddaeth.Ac y cydganwyf fawl un don,a’th ddewisolion odiaeth.

6. Pechod, camwedd, ac annoethedd,gwnaethom gyda’n tadau:Ef a gaed arnom ormod gwall,heb ddeall dy fawr wyrthiau.

7. Yng wlâd yr Aipht wrth y mor coch,yn gyndyn groch anufydd:Heb gofio amled fu dy râshaeddasom atgas gerydd.

8. Etto er mwyn ei enw ei hun,Duw cun a ddaeth i’n gwared:I beri i’r byd gydnabod hyn,ei fod ef cyn gadarned.

9. Y dyfnfor coch a’i ddyfrllyd wlych,a wnaeth e’n sych â’i gerydd:Trwy ddyfnder eigion aent ar frys,fel mynd rhyd ystlys mynydd.

10. Fel hyn y dug hwynt trwodd draw,o ddwylaw eu caseion:Ac y tywysodd ef ei blanto feddiant eu gelynion.

11. Y deifr a guddiodd yr Aipht ryw,nid oedd un byw heb foddi:

12. Yna y credent iw air ef,a’i gerdd hyd nef ai’n wisgi.

13. Er hyn, tros gof mewn amser byrr,y rhoent ei bybyr wrthiau:Heb sefyll wrth air un Duw Ior,na’i gyngor, na’i ammodau.

14. Ond cododd arnynt chwant a blys,yn nyrys yr anialwch:Gan demptio Duw â rheibus fol,ynghanol y diffeithwch.

15. Rhoes iddynt lenwi ei holl flys,rhoes an-nhycciannys aflwydd.

16. Lle digient Foses wrth eu chwant,ac Aron Sant yr Arglwydd:

17. Egorai’r ddayar yn y man,a llyngcai Ddathan ddybryd:Ac a gynhullodd i’r un llam,holl lu Abiram hefyd.

18. Ac yn ei ddig enynnodd tân,yn fuan yn eu canol:Llosgi y rhai’n, eu terfyn fu,yn ulw, y llu annulwion.

19. Yn Horeb gwnaethant dawdd-lun lloac iddo ymgrymmasant:

20. I lun llo a borai wellt mân,y troesan eu gogoniant.

21. Anghofient wrthiau Duw ar hynt,(a fuasai gynt achubwr.)

22. Yng wlâd yr Aipht, mor coch, tir Ham,heb feddwl am eu cyflwr.

23. Dwedodd mai eu difetha wnaioni bai i’w was MoesenDrwy sefyll o’i blaen iw lid maithdroi ymaith eu drwg ddilen.

24. Dirmygent hwy y prydferth dir,ac iw air gwir ni chredent:

25. Ond yn eu pebyll grwgnach tro,ac arno ni wrandawent.

26. Yno y derchafodd Duw ei law,iw cwympiaw drwy’r anialwch:

27. Rhyd tiroedd a phobloedd anghu,iw tanu mewn diffyrwch.

28. A Baal Peor aent ynghyd,ymgredu i gyd ag efo:Ebyrth y meirwon a fwytent,a Duw a roddent heibio.

29. Fal hyn digiasant f’Arglwydd Dduwâ chyfryw goeg ddychmygion:Yntau anfonodd bla’n eu mysg,fal dyma derfysg greulon.

30. Yna cyfododd Phinehes,mewn cyfiawn wres i ddial:A phan roes hwn ei farn yn dda,Duw ar y pla rhoes attal.

31. A chyfrifwyd y weithred hon,yn weithred gyfion yntho,O oes i oes (drwy air Duw Ion)pan ddelai son amdano.

32. Ac wrth lan dwfr Meribbah gynt,yno ’y cyffroynt gynnen,Lle’y digient Dduw â’i crasder ffraeth,am hyn bu’n waeth i Foesen.

33. Wrth gythruddo yspryd y Sanct,hwy a barasant hefydIw enau draethu gair ar fai,ar na pherthynai’i ddwedyd.

34. Ni laddent chwaith bobloedd y wlâdwrth archiad Duw y lluoedd,

35. Ond ymgymyscu â hwynt yn gu,a dysgu eu gweithredoedd.

36. Gwasanaethu eu duwiau gau,y rhai fu faglau iddyn.

37. Aberthu eu plant, yn fâb, yn ferch,o serch i’r cythraul eulyn.

38. A thywalltasant wirion waed,dan draed gau-dduwiau Canaan.Y tir (wrth aberthu eu plant)gwaed llygrasant weithian.

39. Felly o’i gweithredoedd eu hun,yn un ymhalogasant.Putteinio wrth ei cwrs a’i bryd,ac felly cyd-lygrasant.

40. Wrthynt enynnodd Duw mewn digam hyn â ffyrnig gyffro.Câs a ffiaidd felly yr aethei etifeddiaeth gantho.

41. O’r achos hyn eu rhoddi a wnaethdan bob cenhedlaeth gyndyn,Mewn cyflwr câs dan estron blaid,a’i câs yn feistraid arnyn.

42. Eu gelynion aethant yn ffrom,a’i llaw fu drom a ffyrnig,Felly y darostyngwyd hwy,a mwyfwy fu eu dirmig.

43. Mynych-waredodd Duw ei blant,hwy a’i digiasant yntauA’i cwrs eu hyn: daeth cystudd hiram waith eu henwir feiau.

44. Pan welai arnyn ing na thrais,fo glywai llais eu gweddi,

45. Gan gofio’i air troi nawdd a wnaetho’i helaeth fawr ddaioni.

46. A throi yn drugarog a wnaeth,y gwyr yn gaeth a’i cludynt,Y rhai y buasai’n fawr eu câs:cael mwy cwmwynas ganthynt.

47. Achub innau o blith y rhai’n,i arwain d’enw hyglod,O Arglwydd Dduw, cymell ni’n gui orfoleddu ynod.

48. Duw Israel bendigaid fydd,yn dragywydd Jehoua:A dweded yr holl bobl Amen,molwch Dduw llen gorucha’.