Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 86 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM LXXXVI

Inclina Domine.

Dafydd yn gweddio ar Dduw am gymmorth, ac yn dymuno ar Dduw ei ddysgu ef. Ac y mae efe yn achwyn rhag ei elynion.

1. Gostwng o Arglwydd y glust dau,clyw fy ngweddiau trymion:Gwrando fi sy’ druan a thlawd,o’th barawd drugareddion.

2. Cadw fy oes, gwr cynnwys wy’,ac ytti’r ydwy’n credu:Duw bydd achubwr da i’th wâs,o’th râs dyrd i’m gwaredu.

3. Trugarha wrthif Arglwydd mâd,cans arnad llefa’n ddibaid:

4. Einioes dy wâs Duw llawenhâ,cans attad coda’ f’enaid:

5. Cans ti o Arglwydd ydwyd dda,i’th bobloedd a thrugarog,I’r rhai a alwant arnat ti,mae dy ddaioni’n bleidiog.

6. O Arglwydd clyw fy llais mor llym,a’m gweddi y’m myfyrdod:

7. Clywi fy llais, gweli fy nghlwyf,y dydd y bwyf i’m trallod.

8. Ymysg y duwiau nid oes un,fel dydi gun gogoned:Ymysg gweithredoedd cymmain hun,nid oes yr un un-weithred.

9. Y bobloedd oll a wnaethost (Ion)o’th flaen don ac addolant:A pha le bynnag ar y bonti’th enw rhont ogoniant.

10. Cans tydi ydwyd fawr a phuryn gwneuthur rhyfeddodau:A thydi’n unig wyd yn Dduw,ni cheisiwn amryw dduwiau.

11. Dysg imi dy ffordd (o Arglwydd)câf rhwydd dy wirionedd:Gwna fy nghalon yn un â thi,ac ofnaf fi dy fawredd.

12. Fy Arglwydd Dduw moliannaf diâ holl egni fy nghalon:Ac i’th fawr enw byth gan dant,y rhof ogoniant cyson.

13. Cans mawr yw dy drugaredd di,tu ac attaf fi yn barod,Gwaredaist f’enaid i o’r bedd,ac o’r gorddyfnedd isod.

14. Duw, daethant arnaf fi wyr beilch,fel llu o weilch ewin-ddrud:Ceisient ddwyn f’einioes o’r byd hwn,i’w golwg gwn nad oeddud.

15. Ond tydi’n unig wyd hawddgâr,a chlaear dy drugaredd,Hwyr i’th lid ac i gymmod hawdd,llawn o nawdd a gwirionedd.

16. O edrych arnaf, moes dy râsi’th wâs y sydd i’th orllwyn:Dod ym’ dy nerth, cadw fal hynfi, plentyn dy lawforwyn.

17. O Dduw dod o’th serch ym’ arwydd,er gwradwydd i’m caseion:Pan welant dy fod yn rhoi nerthym’, ac ymadferth ddigon.