Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 33 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM XXXIII

Exultate iusti.

Mae yn annog y duwiol i fod yn ddiolchgar i Dduw am ei amryw ddaioni; gan ddangos na eill un creadur gadw dyn, ond daioni Duw.

1. Pa rai bynnag, yn Nuw yr Ion,sy gyfion, llawenychwch:I bawb ysydd yn iawn yn bywgweddus yw diolchgarwch.

2. A thannau telyn molwch ef,rhowch hyd y nef ogoniant:Ar y nabyl gywair ei thon,ac ar y gyson ddectant.

3. Cenwch i’r Ion fawl a mawrhâd,wiw gerdd o ganiad newydd:Cenwch iddo yn llafar glod,bid parod eich lleferydd.

4. Am mai union ydyw ei air,ffyddlon y cair ei weithred.

5. Cyfiownder a barn ef a’i câr,a’r ddaiar llawn o’i nodded.

6. Gair yr Arglwydd a wnaeth y nef,a’i Yspryd ef eu lluoedd:

7. Casclai efe ynghyd y mor,a’i drysor yw’r dyfnderoedd.

8. Yr holl ddaiar ofned ein Duw,a phob dyn byw a’i preswyl:

9. Ei arch a saif, a’i air a fydd,a hynny sydd i’w ddisgwyl.

10. Ef a ddirymmodd, (fy Nuw Ior)holl gyngor y cenhedloedd:A thrwy lysiant gwnai yn ddi rym,amcanion llym y bobloedd.

11. Ond ei gyngor ef oddi fry,a bery’n dragwyddoliaeth:A'i galonfryd efe ei hun,uwch para un genhedlaeth.

12. A phob cenhedloedd, dedwydd ynt,os Duw iddynt sydd Arglwydd:A'i etholion, efe a’i gwnaethyn etifeddiaeth hylwydd.

13. O’r nefoedd fry yr edrych Duw,ar llwybrau pob rhyw ddynion,Ac o’i breswylfa edrych ar,y ddaiar a’i thrigolion.

14. Yr hwn a luniodd galon dyn,a edwyn ei weithredoedd:

15. Ac ni chedwir un bydol gun,o’i nerth ei hun na’i luoedd.

16. A pheth palledig ydyw march,i gael parch ac ymwared:Ac ni all achub o law’r Ner,mo’i farchog er ei gryfed.

17. Wele lawn olwg Duw, a’i wawl,maent ar y sawl a’i hofno:A'i drugaredd ef sydd ar lled,i’r sawl a ’mddiried yntho.

18. Er mwyn gwared, pan fo yn rhaid,rhag angau enaid adyn:Ac i borthi y tlawd yn glau,rhag eisiau, a rhag newyn.

19. Ein henaid gan yr Arglwydd hael,sy’n disgwyl cael ei bywyd:Efe a byrth ein henaid gwan,efe yw’n tarian hefyd.

20. Sef yn unig yn Nuw yr Ion,mae’n calon yn llawenu:Ac yn ei Enw sanctaidd ef,mae hon yn gref yn credu.

21. Duw dy drugaredd dod i nisef ynot ti y credwn:Dy drugaredd a’th nawdd i’n dod,Cans ynod ymddiriedwn.