Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 71 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM LXXI

In te Domine.

Gweddi (drwy ffydd) ar i Dduw ei waredu ef rhac ei fâb Absolon greulon.

1. Mi a’mddiriedais ynod (Ner)na’m gwradwydder byth bythoedd,

2. Duw o’th gyfiownder gwared fi,a chlyw fy nghri hyd nefoedd.

3. Duw bydd yn graig o nerth i mii gyrchu atti’n wastad:A phâr fy nghadw i yn well,ti yw fy nghastell caead.

4. Duw gwared fi o law’r trahaus,a’r gwr trofaus, a’r trowsddyn.

5. Ynot ti, Dduw bu ’ngoglud maith,a’m gobaith er yn ronyn.

6. O groth fy mam y tynnaist fi,rhoist ynof egni etto,I tithau fyth, am hyn o hawl,y canaf fawl heb peidio.

7. I lawer dyn bum anferth iawn,ti yw fy nerthlawn lywydd.

8. Fy safn bydd lawn o’th fawl gan dant,ac o’th ogoniant beunydd.

9. Nac esgeulusa fi na’m braintyn amser henaint truan.Er pallu’r nerth, na wrthod fi,Duw edrych di ar f’oedran.

10. Medd fy nghaseion r’wyf yn wann,hwy a ddisgwilian f’anaf:Ymgynghorasant yn ddi synn,gan ddwedyd hyn am danaf:

11. Duw a’i gwrthododd, (meddant hwy)erlidiwch fwyfwy bellach:A deliwch ef, nid oes drwy’r bydyr un a’i gweryd baiach.

12. Er hyn o frad, (Duw) bydd di well,na ddos ymhell oddiwrthy.Fy Nuw prysura er fy mhorth,ac anfon gymmorth ymmy.

13. Angau gwarthus pob rhai a gânta wrthwynebant f’einioes,Gwradwydd a gwarth iddynt a drig,a gynnig i mi ddrygloes.

14. Fy ngobaith innau a saif bythyn ddilyth a safadwy,Ymddiried ynot (Dduw) a wnaf,ac a’th foliannaf fwyfwy.

15. Dy iechydwriaeth sy i’m genau,yr hwn ni thau funudyn:A’th gyfiawnder, ac ni wn iddim o’r rhifedi arnyn.

16. Ynghadernid yr Arglwydd Dduw,tra fwy fi byw y credaf:A’th gyfiownder di hyd y brig,yn unig hyn a gofiaf.

17. Duw, di a ddysgaist i mi hyn,do, er yn blentyn bychan:A hyd yn hyn r’wyf yn parhaui osod d’wrthiau allan.

18. O Duw na wrthod fi yn hen,a’m pen, a’m gen yn llwydo,Nes i’m ddangos i’r rhai sy’n oldy wrthiau nerthol etto.

19. Dy gyfiownder yn uchel aeth,yr hwn a wnaeth bob mowredd,Duw pwy y sydd debyg i ti?nid ydym ni ond gwagedd.

20. Duw gwnaethost di ym’ fyw yn brudd,a gweled cystudd mynych,Troist fi i fyw, dychwelaist fi,drwy’ nghodi o’r feddrod-rych.

21. Mwy fydd fy mawredd nag a fu,troi i’m diddanu innau,

22. Yna y molaf dy air am hyn,ar nabl offeryn dannau.O Sanct Israel, canaf hynar delyn, ac â’m genau:

23. Am ytty wared f’enaid i,gwnâf i ti hyfryd leisiau.

24. Canaf y’t hefyd gyfion glodâ’m tafod: wyt iw haeddu:Am yt warthau a gwarthruddiaw,fy ngwas sy’n ceisiaw ’nrygu.