Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 44 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM XLIV

Expectans expectaui.

Gweddi y ffyddlon pan erlidiwyd, ar i Dduw faentymio ei achos cyfion.

1. Clywsom â’n clustiau, (o Dduw cu)a’n tadau fu’n mynegyI ni, dy wyrthiau gynt a oeddyn yr amseroedd hynny.

2. Sef y cenhedloedd tynnaist hwy,a’th bobl yn fwyfwy plennaist.Llâdd estroniaid heb ado un,a’th bobl dy hun a gedwaist.

3. Cans nid â’i cledd eu hun yn wir,y cowsant dir na thyddyn,Nid â nerth eu breichiau yn fflwch,y cadwyd heddwch iddyn:Ond dy law ddeau, a’th fawr nerth,a’th olwg prydferth effro,O herwydd yt’ eu hoffi: hyna barodd iddyn lwyddo.

4. Ti Dduw, fy mrenin ydwyd: oDuw, pâr i Jago lwyddiant:

5. Lladdwn a sathrwn yn d’enw diy rheini a’n cassaant.

6. Nid yn fy mwa mae fy ngrym,na’m cleddyf llym f’amddiffyn,

7. Ond tydi Dduw, achubaist fi,a rhoist warth fri i’r gelyn.

8. Am hynny molwn di bob dydd,cai yn dragywydd fowredd.Canwn i’th enw gerdd gan dant,o glod a moliant ryfedd.

9. Ond ti a giliaist ymaith beth,daeth arnom feth a gwradwydd:Nid ait ti allan gyd â’u llu,cyfagos fu i dramgwydd.

10. Gwnaethost i nyni droi heb drefn,ein cefn at y gelynion.Felly yr aeth ein da o’n gwladyn sclyfiad i’n caseion.

11. Rhoist ni yn fwyd (fel defaid gwâr)ar wasgar i’r cenhedloedd.

12. A gwerthaist dy bobl ar bris bach,nid hyttrach dy oludoedd.

13. Rhoist ni yn watwar (o Dduw Ion)i’n cymdogion gwrthrym:A diystyrwch oll a gwarthi bawb o bobparth ydym.

14. Dodaist ni yn ddihareb chwithymhlith yr holl genhedloedd,Ac yn arwydd i ysgwyd pen,a choeg gyfatcen pobloedd.

15. Fy ngwarth byth o’m blaen daw yn hawdd,fy chwys a dawdd fy rhagdal,

16. Gan lais gwarth ruddwr, cablwyr câs,a gwaith galanas dial.

17. Er dyfod arnom hynny i gydni throes na’m bryd na’n cofion,Ac ni buom i’th air (o Ner)un amser yn anffyddlon.

18. Ein calon yn ei hol ni throed,ni lithrai’n troed o’th lwybrau:

19. Er ein gyrru i ddreigiaiddgell a’n toi a mantell angau.

20. Os aeth enw ein Duw o’n co,ac estyn dwylo’i arall.

21. Oni wyl Duw y gaugred hon?ein calon mae’n ei deall.

22. O herwydd er dy fwyn yn wiro Dduw, i’n lleddir beunydd,Fal y defaid ymron eu llâdd,fal dyna râdd y llonydd.

23. O deffro cyfod, Dduw, mewn pryd:pa’m yr wyd cyd yn gorwedd?A dihuna, a chlyw fy nghri,a chofia fi o’r diwedd.

24. Paham y cuddi d’wyneb pryd?o darbod hyn ein blinder,Ein henaid mathrwyd yn y llwchgan dristwch a gorthrymder.

25. Wrth y llwch mae ein bol ynglyn,fal dyna derfyn gwagedd.

26. Duw, cyfod, cymorth, gwared nio egni dy drugaredd.