Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 119 Salmau Cân 1621 (SC)

ALEPH. Rhan 1

SALM CXIX

Beati immacul ati.

Yn y psal, y mae y prophwyd yn canmol ac yn mawrhygu cyfraith Dduw, gan ddysgu i’r ffyddloniaid ymfodloni ynddi, ar air, a myfyrdod ac yn yr Hebraeg y mae pob 8 wers o’r Psalm hon yn dechrau ar vn llythyren, gan ddechrau yn y llythyren. A, ac felly drwy b

1. Pob cyfryw ddyn y sydd a’i daithyn berffaith, mae fe’n ddedwydd,Y rhai’n fucheddol a rodianYnghyfraith lân yr Arglwydd.

2. Y rhai i gyd gwynfyd a gânt,a gadwant ei orchmynion:Ac a’i ceisiant hwy yn ddilys, holl ewyllys calon.

3. Diau yw nad â y rhai hyn,i galyn llwybrau gwammal,

4. Ond cadw dy air (a erchaist ynn)a dilyn hyn yn ddyfal.

5. Och fi na chawn unioni’n glau,fy llwybrau at dy ddeddfod:

6. Byth ni’m gwradwyddid y modd hwn,tra cadwn dy gyfammod.

7. Mi a’th glodforaf di er neb,ac mewn uniondeb calon:Pan ddysgwyf adnabod dy farn,sy gadarn, ac sy gyfion.

8. Am dy farn mae fy holl amcan,dy ddeddfau glân a gadwaf.Na âd fyth fyth fi yn fy nych,o, tro i edrych arnaf.

BETH. Rhan 2.

In quo corriget.

9. Pa fodd (o Dduw) y ceidw llangc,sydd ieuangc, eu holl lwybrau?Wrth ymgadw yn ol dy air,pob llwybr a gair yn olau.

10. Dy orchmynion â’m holl galon,a’i dirgelwch ceisiais oll,O lluddias fi ar ofer hynt,oddiwrthynt ar gyfyrgoll.

11. I’m calon cuddiais dy air cu,rhag imi bechu’n d’erbyn:

12. O Arglwydd bendigaid wyt ti,o dysg i mi d’orchymmyn.

13. Dy gyfiawn feirn, a’r gwir air tau,a mawl gwefusau traethais.

14. A’th dystiolaethau di i gyd,uwch holl dda’r byd a hoffais.

15. Dy ddeddf fy myfyr yw a’m drych,dy ffyrdd ’r wy’n edrych arnyn.

16. Mor ddirgrif ymy yw dy air,o’m cof nis cair un gronyn.

GIMEL. Rhan 3.

Rertibue seruo tuo.

17. Bydd dda i’th wâs, a byw a wna,a’th air a gadwa’n berffaith:

18. A’m llygaid egor di ar lled,i weled rhin dy gyfraith.

19. Dieithr ydwyfi’n y tir,dy ddeddf wir na chudd rhagor.

20. O wir awydd i’r gyfraith hon,mae’n don fy enaid ynof.

21. Curaist feilch: daw dy felltith dii’r rhai sy’n torri d’eirchion.

22. Tro oddiwrthif fefl ar gais,cans cadwais dy orchmynion:

23. Er i swyddogion roi barn gas,rhoes dy wâs ei fyfyrdod

24. Yn dy ddeddf, hon sydd ym i gydyn gyngor hyfryd ynod.

DALETH. Rhan 4.

Adhaesit pauimento.

25. F’enaid ymron llwch y bedd yw:o’th air gwna fi’n fyw eilwaith:

26. Mynegais fy ffyrdd clywaist fi,o dysg i mi dy gyfraith.

27. Pâr i mi ddeall ffordd dy air,ar hwnnw cair fy myfyr.

28. Gan ofid f’enaid fu ar dawdd,a’th air gwnai ’n hawdd fi’n bybyr,

29. O’th nawdd oddiwrthif tyn ffyrdd gau,a dysg y’m ddeddfau crefydd.

30. Dewisais ffordd gwirionedd, honsydd ger fy mron i beunydd.

31. Glynais wrth dy air, o Arglwydd,o lludd i’m wradwydd digllon.

32. Yn dy ddeddfau fy rhediad fyddpan wneych yn rhydd fy nghalon.

HE. Rhan 5.

Legem pone.

33. Duw, ffordd dy ddeddfau dysg i mi,dros f’einioes hi a gadwaf.

34. O par i’m ddeall y ddeddf hon,o’m calon mi a’i cyflownaf.

35. Par i’m fynd lwybr dy ddeddf ar frys,hyn yw fy ’wyllys deilwng;

36. A’m calon at ddystiolaeth dda,nid at gybydd-dra gostwng.

37. Tro fi rhag gweled gwagedd gwael,bywha fi’i gael dy ffordd di.

38. Cyflowna d’air â mi dy was,yna caf ras i’th ofni.

39. Ofnais warth, o tro heibio hon,da yw d’orchymynion tyner.

40. Wele, f’awydd i’th gyfraith yw,gwna ym fyw o’th gyfiownder.

FAU. Rhan 6.

Et ueniat super me.

41. Arglwydd dod dy drugaredd ym,a hyn o rym d’addewid.

42. Drwy gredu’n d’air rhof atteb crwni’m cablwr hwn a’m dilid.

43. O’m genau na ddwg dy air gwir,i’th farnau hir yw’n gobaith.

44. Minnau’n wastadol cadwaf bythdy lân wehelyth gyfraith.

45. Mewn rhyddid mawr rhodio a wnaf,a cheisiaf dy orchmynion.

46. A’th dystiolaethau rhof ar goedd,o flaen brenhinoedd cryfion.

47. Heb wradwydd llawen iawn i’m cairyn d’air, yr hwn a hoffais.

48. Codaf fy nwylo at dy ddeddfdrwy fyfyr, greddf a gredais.

ZAIN. Rhan 7.

Memor esto.

49. Cofia i’th was dy air a’th raith,lle y rhois fy ngobaith arno.

50. Yn d’air mae ’nghysur, Ior, i gyd,yr hwn mae’ mywyd yntho.

51. Er gwatwar beilch ni throis ychwaithoddiwrth dy gyfraith hoyw-bur.

52. Cofiais (o Dduw) dy ddeddf erioed,yn honno rhoed i’m gysur.

53. Y trowsion a ofnais yn faith,sy’n torri’r gyfraith eiddod’.

54. O’th ddeddf y cenais gerdd yn hy,yn nhy fy mhererindod.

55. Cofiais d’enw (fy Ion) bob nos,o serch i’th ddiddos gyfraith.

56. Cefais hynny am gadw o’m brondy ddeddf: sef hon sydd berffaith.

CHETH. Rhan 8.

Portio mea Domino.

57. Ti Arglwydd wyt i mi yn rhan,ar d’air mae f’amcan innau,

58. Gweddiais am nawdd gar dy frono’m calon yn ôl d’eiriau.

59. Meddyliais am ffyrdd dy ddeddfau,a throis fy nghamrau attat.

60. Dy eirchion ar frys a gedwais,nid oedais ddim o honynt.

61. Er i draws dorf fy’ speilio i,dy gyfraith ni anghofiais.

62. Gan godi ganol nos yn frau,dy farnau a gyffesais.

63. Cyfaill wyf i’r rhai a’th ofnant,ac a gadwant dy eiriau.

64. Dy nawdd drwy’r tir sy lawn i’n mysg,Duw dysg i mi dy ddeddfau.

TETH. Rhan 9.

Bonitatom fecisti.

65. Arglwydd gwnaethost yn dda a’th was,yn ol dy râs yn addo.

66. Dysg i’m ddwall dy air yn iawn,’rwy’n credu’n gyflawn yntho.

67. Cyn fy ngostwug euthym ar gam,yn awr wyf ddinam eilwaith.

68. Da iawn a graslawn ydwyt ti,o dysg i mi dy gyfraith.

69. Dy air er beilch yn clyttio ffug,â’m calon orug cadwaf.

70. Breision ynt hwy, er hyn myfi,dy gyfraith di a hoffaf.

71. Fy mlinder maith da iawn i’m fu,i ddysgu dy ffatusoedd.

72. Gwell fu i’m gyfraith d’enau glânnag aur ac arian filoedd.

JOD. Rhan 10.

Manus tua fecerunt me.

73. A’th ddwylaw gwnaethost fi dy hun,a rhoist i’m lun yn berffaith:O par i’m ddeall dy air di:A dyscaf fi dy gyfraith.

74. Y sawl a’th ofnant gwelant hyn,bydd llawen genthyn weled:Am fod fy ngobaith yn dy air,Yr hwn a gair ei glywed.

75. Duw gwn fod dy farnau’n deilwng,a’m gostwng i yn ffyddlon:

76. Dod nawdd er cyssur i’m dy was,o’th ras a’th addewidion.

77. Dod i’m dy nawdd, a byddaf byw,dy gyfraith yw yn felys.

78. Gwradwydder beilch a’m plyg ar gam,myfyriaf am d’ewyllys.

79. Y rhai o Dduw a’th ofnant di,troer y rhei’ni attaf:A’r rhai adwaenant er eu maeth,dystiolaeth y Goruchaf.

80. Bydded fy nghalon yn berffaith,yn dy lân gyfraith Arglwydd,Fel nas gorchuddier yn y byd,fy wyneb-pryd a gwradwydd.

CAPH. Rhan 11.

Defecit anima mea.

81. Gan ddisgwyl am dy iechyd di,mae f’enaid i mewn diffigYn gwilied beunydd wrth dy air,o Arglwydd cair ff’n ddiddig.

82. Y mae fy llygaid mewn pall ddrychyn edrych am d’addewyd,Pa bryd (o Arglwydd, dwedais i)i’m ddiddeni â’th iechyd?

83. Cans wyf fel costrel mewn mwg cau:cofiais dy eiriau cyfion.

84. Pa hyd yw amser dy wâs di?Pa bryd y bernir trowsion?

85. Cleddiai’r beilchion i’m byllau: hynsy’n erbyn dy gyfreithiau.

86. Gwirionedd yw d’orchmynion di,cymmorth fi rhag cam faglau.

87. Braidd na’m difent o’r tir ar gais:Ond glynais wrth d’orchmynion.

88. Bywha fi Dduw, i gadw ’yn glau,dystiolaeth d’enau ffyddlon.

LAMED. Rhan 12.

In aternum Domine.

89. Byth yn y nef y pery d’air,o Dduw cair dy wirionedd.O oes i oes: sicrhe’ist y tirna siglir mo’i amgylchedd.

90. Safant byth wrth dy farnau di,maent i ti’n weision ufudd.

91. Oni bai fod dy ddeddf yn dda,i’n difa buasai gystudd.

92. A’th orchmynion y bywheist fi,am hyn y rhei’ni a gofiais.

93. Eiddoti wyf, Dduw achub fi,dy ddeddfau di a geisiais.

94. Disgwyl fy lladd mae’r anwir sur;

95. ’rwy’n ystyr dy dystiolaeth.

96. Ar bob perffeithrwydd mae terfyn,ond ar d’orchymyn helaeth.

MEM. Rhan 13.

Quomodo dilexi.

97. Mor gu (o Arglwydd) gennyf fi,dy ddeddf di a’th gyfammod:Ac ar y rhai’n o ddydd i ddydd,y bydd fy holl fyfyrdod.

98. Gwnaethost ti â’th orchmynion iach,yn ddoethach nâ’m gelynion:Cans gyd â mi yn dragywydd,y bydd dy holl orchmynion.

99. Gwnaethost fi’n ddoethach (o Dduw Ion)nâ’r athrawon a’m dyscynt:Oblegid fy myfyrdod mau,dy dystiolaethau oeddynt.

100. Am gadw o honof dy ddeddf di,mwy nâ’m rhieni delldais:

101. Rhag drwg-lwybr, fel y cadwn d’air,fy nrhaed yn ddiwair cedwais.

102. Rhag dy farnau ni chiliais i,cans ti a’m dysgaist ynthynt.

103. Mor beraidd gennif d’eiriau iach,nâ’r mel melusach ydynt.

104. O Arglwydd â’th orchmynion di,y gwnaethost fi yn bwyllawg:Am hynny’r ydwyf yn casaupob cyfryw lwybrau geuawg.

NUN. Rhan 14.

Luccrua pedibus meis.

105. Dy air i’m traed i llusern yw,a llewych gwiw i’m llwybrau.

106. Tyngais, a chyflowni a wnaf,y cadwaf dy lân ddeddfau.

107. Cystuddiwydd fi’n fawr: Arglwydd da:bywha fi’n ôl d’addewyd:

108. Bodloner di, o Arglwydd mau,ag offrwm genau diwyd:A dysg i’m dy holl farnau draw,

109. f’enaid sy’im llaw’n wastadol:Am hynny nid anghofiais chwaith,dy lân gyfraith sancteiddiol.

110. Yr annuwiolion i’r ffordd fau, rhoddasant faglau geirwon:Ni chyfeiliornais i er hyn,ond dylyn dy orchmynion.

111. Cymerais yn etifeddiaeth lân,byth weithiau dy orchmynion,O herwydd mai hwyntwy y sydd,lawenydd mawr i’m calon.

112. Gostyngais i fy nghalon bur,i wneuthur drwy orfoledd,Dy ddeddfau di tra fwy’n y byd,a hynny hyd y diwedd.

SAMECH. Rhan 15.

Iniquos odio habui.

113. Dychmygion ofer caseis i,a’th gyfraith di a hoffais.

114. Lloches a tharian i’m i’th gair:wrth dy air y disgwyliais.

115. Ciliwch rai drwg oddiwrthiff,fy Nuw cadwaf ei gyfraith,

116. Cynnal fi â’th air, a byw a wnaf,ni wridaf am fy ngobaith.

117. O cynnal fi, fy Arglwydd Naf,a byddaf iach dragwyddol:Ac yn dy ddeddfau iach y byddfy llawenydd gwastadol.

118. Sethraist o Arglwydd, yr holl rai,a ai oddiwrth dy ddeddfau:Am mai oferedd gar dy fronoedd eu dychmygion hwythau.

119. Difethaist holl rai drwg y tir,fel y dyfethir sothach.Am hyn dy dystiolaethau di,a gerais i’n anwylach.

120. O Arglwydd Dduw rhag ofn dy ddig,fy gnhawd am cig a synnodd.Rhag dy farnedigaethau di,fy yspryd i a ofnodd.

AIN. Rhan 16.

Indicium feci.

121. Barn a thrugaredd a wneuthym,na ddod fi ym caseion:

122. O Arglwydd, dysg ddaioni i’th was,achub rhag cas y beilchion.

123. Pallai’n golwg yn disgwyl llawniechyd o’th gyfiawn eiriau.

124. Yn ol trugaredd â’th was gwna,dysg imi’n dda dy ddeddfau.

125. Dy was wyf fi, deall i’m dod,i wybod dy amodau.

126. Madws it (Arglwydd) roddi barn,torrwyd dy gadarn ddeddfau.

127. Mwy nag aur hoffais dy ddeddf di,pe rhon a’i goethi yn berffaith.

128. Yn uniawn oll y cyfrifais,caseais lwybrau diffaith.

PE. Rhan 17.

Mirabilia.

129. Rhyfedd yw dy dystiolaethau,fy enaid innau a’i cadwodd.

130. Egoriad d’air yn olau y caid,i weiniaid pwll a ddysgodd.

131. Dyheais gan chwant (o Dduw Ion)i’th lân orchmynion croyw.

132. Edrych di arnaf, megis ary rhai a gâr dy enw.

133. Yn ol d’air cyfarwydda ’nrhoed,anwiredd na ddoed arnaf.

134. O gwared fi rhag trowsedd dyn,a’th orchymmyn a gadwaf:

135. Llewycha d’wyneb ar dy was:dysg imi flas dy ddeddfau.

136. Dagrau om’ golwg llifo’ a wnânt,nes cadwant dy gyfreithiau.

TSADI. Rhan 18.

Iustus es Iehoua.

137. Cyfiawn ydwyt (o Arglwydd Dduw)ac uniawn yw dy farnau.

138. Dy dystiolaethau yr un wedd,ynt mewn gwirionedd hwythau.

139. Fy serch i’th air a’m difaodd,pan anghofiodd y gelyn.

140. D’ymadrodd purwyd drwy fawr ras,hoffodd dy wâs d’orchymyn.

141. Nid anghofiais dy gyfrath lân,er bod yn fychan f’agwedd.

142. Dy gyfiawnder di cyfiawn fydd:a’th ddeddf di fydd wirionedd.

143. Adfyd cefais, a chystudd maith:dy gyfraith yw ’nigrifwch.

144. Gwna i’m ddeall cyfiownder gwiw:a byddaf fyw mewn heddwch.

COPH. Rhan 19.

Toro corde.

145. Llefais a’m holl galon, o clyw,a’th ddeddfau Duw a gadwaf,

146. Arna ti llefais, achub fi,a’th lwybrau di a rodiaf.

147. Gwaeddais, achubais flaen y dydd,wrth d’air yn ufydd gwiliais.

148. Deffroe fy llygaid ganol nos,o achos d’air a hoffais.

149. Clyw fi’n ol dy drugaredd dda,bywha fi’ yn ol dy farnau.

150. Arnaf rhai sceler a nessânt:troseddant dy gyfreithiau.

151. Tithau bydd agos: Arglwydd Dduw:gwirionedd yw d’orchmynion.

152. Gwyddwn fod dy dystiolaethau,gwedi eu sicrhau yn gryfion.

RESH. Rhan 20.

Uide humilitatem.

153. Gwel fy nghystudd, gwared ar gais,cans cofiais dy gyfreithiau.

154. Dadleu fy nadl, rhyddha fi’n rhodd,yn ol ymadrodd d’enau.

155. Ffordd iechydwriaeth sydd bell iawn,oddiwrth anghyfiawn ddynion:Am nad ydynt yn ceisio’n glau,mo llwybr dy ddeddfau union.

156. Dy drugaredd Arglwydd aml yw,gwna i’m fyw’n ol dy farnau.

157. Llawer sy’m herlid, r’wyf er hyn,yn dylyn dy lân ddeddfau.

158. Gwelais y traws, a gresyn fu,iddynt ddirmygu d’eiriau.

159. Hoffais dy ddeddf, bywha fi’ Arglwydd,herwydd dy drugareddau.

160. Dechrau dy air gwirionedd yw,o Arglwydd Dduw y llywydd:A'th gyfiawn farnedigaethau,sydd yn parhau’n dragywydd.

SCHIN. Rhan 21.

Principes persecuti sunt.

161. Y cryf a’r gam f’erlid a wnai,rhag d’ofn y crynai’ nghalon.

162. Oblegid d’air wyf lawen iawn,fel pe cawn dlysau mowrion.

163. Celwydd ffieidd-dra a gasais,a hoffais dy gyfreithiau:

164. Saith waith bob dydd y rhof yt glod,am fod yn dda dy farnau.

165. Y sawl a gâr dy air, cânt hedd,drwg nis goddiwedd mhonyn.

166. Gwiliais Arglwydd wrth dy iechyd,gan wneuthyd dy orchymmyn.

167. Dy ddeddf cadwodd fy enaid i,a hi yn fawr a hoffais.

168. Am fod fy llwybrau gar dy fron,d’orchmynion nid anghofiais.

TAU. Rhan 22.

Appropinquat deprecatio.

169. O’th flaen Arglwydd nessaed fy nghri,dysg imi ddeall d’eiriau.

170. Gwared fi’n ol d’ymadrodd rhâd,del attad fy ngweddiau.

171. Dy fawl a draetha’ ngenau’n wychpan ddysgych ym’ dy ddeddfau.

172. Datgan fy nhafod d’air yn rhwydd,herwydd dy gyfiawn eiriau.

173. Cymhorthed dy law fi ar gais,Dewisais dy orchmynion.

174. Cerais dy iechyd, a’th ddeddf syddlawenydd mawr i’m calon.

175. Bo f’enaid byw, a mawl it rhoed:dy farn boed i’m amddiffyn.

176. Crwydrais fel oen, dy was o cais,cans cofiais dy orchymmyn.