Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 38 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM XXXVIII

Domine ne.

Dafydd yn glaf yn cydnabod mai oddiwrth yr Arglwydd y mae hynny yn dyfod iddo am ei bechodau, ac yn dymuno ar Dduw droi ei law, ac yno drwy ffydd, ac ymroi i Dduw, y mae yn gobeithio iechyd.

1. Fy Arglwydd, na cherydda fi,ym mhoethni dy gynddaredd:Ac na chosba fi yn dy lidoblegid fy enwiredd.

2. Cans glyn dy saethau ynof fi,a phennau’r rheini’n llymion:A dodaist arnaf y llaw dau,a rhoist ddyrnodiau trymion.

3. Nid oes mo’r iechyd gan dy lid,i’m cnawd, ond gofid creulon:Ac nid oes (gan fy mhechod chwyrn)mor hedd i’m hesgyrn sychion.

4. Cans fy nghamweddau aent i’r nen,a thros fy mhen tyfasant:Un wedd a baich rhy drwm o bwysfal hyn mor ddwys i’m llethant.

5. Fy nglheisiau sydd fal yn bwdr dduyn llygru gan f’ynfydrwydd:

6. Crymais, a phellais beth bob dydd,sef galar sydd ac aflwydd.

7. Cans mae fy llwynau’n llawn o wres,a’m cnawd heb les nac iechyd.

8. Llesg wan ac ysig, yw fy mron,lle gwaedda calon nychlyd.

9. Clyw Arglwydd fi, herwydd o’th flaenyn hollawl mae ’nymuniad,Ni chuddiwyd mo’m ochenaid i,oddiwrthit di fy ngheidwad.

10. Llamma ’nghalon, palla fy nerth,a’m golwg prydferth hefyd,

11. Cyfnesaf, cyfaill, câr, nid gwell,hwy aent ym mhell i’m hadfyd.

12. A’m caseion i yn nessau,a’i maglau ffug a’i dichell,Safai fy ngheraint i yn synn,i edrych hyn o hirbell.

13. Minnau fel dyn byddar a awnmegis pe bawn heb glywed:Neu fel y mudan (dan dristau)heb enau yn egored.

14. Yn fud fel hyn y gwn fy mod,fel un a thafod efrydd:Neb ddwedyd unwaith air o’m pen,i dalu sen a cherydd.

15. Gan ym’ gredu i ti yn rhwydd,o Arglwydd Dduw goruchaf,Rhwydd a hysbys iawn gennif fiyw y gwrandewi arnaf.

16. Mi a ddymunais arnat hyn,rhag bod i’m gelyn wowdio,O lithrai fy nrhoed ronyn bach,fo fydd llawenach gantho.

17. Cloffi yn barod rwyf yn wir,a dolur hir sy’n poeni:

18. Addef yr wyf mai iawn ym’ fod,fy mhechod sy’n ei beri.

19. A’m gelynion i sydd yn fywyn aml ei rhyw, a chryfion:Sydd yn dwyn câs i mi ar gam,sef am fy mod yn gyfion.

20. Y rhai a dalant ddrwg dros ddaa’m gwrthwyneba’n efrydd:A hyn am ddylyn honof iy pur ddaioni beunydd.

21. Duw, nac ymâd, na fydd ym’mhell,pen ddelo dichell ffyrnig,

22. Brysia, cymorth fi yn y byd,fy Nuw, a’m iechyd unig.