Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 65 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM LXV

Te decet hymnus.

Y ffyddloniaid yn diolch i Dduw, am eu dewis a’i llywodraethu hwy, ac am ei fendithion i’r ddaiar.

1. I ti (o Dduw) y gweddai mawlyn y sancteiddiawl Sion,I ti y telir drwy holl gred,bob gwir adduned calon.

2. Pawb sydd yn pwyso attad ti,a wrendy weddi dostur,Ac attad ti y daw pob cnawd,er mwyn gollwngdawd llafur.

3. Pethau trowsion, a geiriau mawr,myfi i’r llawr bwriasant,Ond tydi Dduw, rhoi am gamwedddrugaredd a maddeuant.

4. Dy etholedig dedwydd ywcaiff nesnes fyw i’th Babell,Trig i’th gynteddau, ac i’th lys,a’th sanctaidd weddus gangell.

5. Duw’n ceidwad attebi i nio’th ofni i’th gyfiownedd,Holl obaith wyd drwy’r ddaiar hon,a’r mor cynhyrfdon rhyfedd.

6. Hwn a siccrhâ bob uchel frynâ’i wregys yn gadernyd.

7. Hwn a ostega’r mor, a’r don,a rhuad eigion enbyd.

8. A holl breswylwyr eithaf bydsy’n ofni’ gyd d’arwyddion,I ti gan forau a chan hwyr,y canant laswyr ffyddlon.

9. Dyfrhau y ddaiar sech yr wyd,afon Duw llanwyd drosti,Darperaist lifddyfr rhyd ei llawriw thramawr gyfoethogi.

10. Pob rhych yr wyd yn ei ddyfrhau,a’i chwysau’r wyd iw gostwng.A’i rhoi ym mwyd mewn cafod wlith,iw chnwd rhoi fendith deilwng.

11. Coroni’r ydwyd ti fal hyny flwyddyn â’th ddaioni,Y ffordd hyn a’r modd (Duw fy ner)diferaist frasder arni.

12. Ef a ddifera ffrwyth dy serchar bob rhyw lannerch ddyrys,Pob mynydd sych yn uchder gwlâdo ffrwyth dy rad y dengys.

13. Drwy dy fendith y gwastad dira guddir oll â defaid,Crechwennant, canant bawb ynghyd,a’r wlâd ac ┼Ěd ei llonaid.