Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 31 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM XXXI

In te Domine Speraui.

Dafydd gwedi diangc o beryglon, yn dangos beth oedd ei fyfyrdod ef a’i ffydd pan oedd gaethaf arno: parod ddaioni Duw i’r sawl a’i hofnant. Cyngor i’r ffyddloniaid i ymddiried yn Nuw eu hymwaredydd.

1. Mi a ’mddiriedais ynod Ner,fel na’m gwaradwydder bythoedd:Duw o’th gyfiownder gwared fi,a chlyw fy nghri hyd nefoedd.

2. Gogwydd dy glust attaf ar frys,o’th nefol lys i wared,

3. A bydd ym’ yn graig gadarn siwr,yn dŷ a thwr i’m gwared.

4. Sef fy nghraig wyd, a’m castell cryf,wyf finnau hyf o’th fowredd.Er mwyn dy enw tywys fi,ac arwain i drugaredd.

5. A thynn fy fi o’r rhwyd i’r lann,a roesan er fy maglu:Cans fy holl nerth sydd ynot ti,da gelli fy ngwaredu.

6. Dodaf fy yspryd yn dy law,ac âf gar llaw i orwedd,Da y gwaredaist fi yn fyw:(o Arglwydd Dduw’r gwirionedd)

7. Llwyr y caseis y neb a fâg,iw galon orwag aflwydd,Ac mi a osodais yn llwyr faithfy ngobaith yn yr Arglwydd.

8. Mi a ’mhyfrydaf ynot ti,canfuost fi mewn amser,Ac adnabuost, wrth fy rhaid,fy enaid mewn cyfyngder.

9. Llawen fyddaf finnau am hyn,i’m gelyn ni’m gwarcheaist:Eithr fy nrhaed i yn eang ryddda beunydd y sefydlaist.

10. O dangos dy drugaredd Dduw,cans cyfyng ydyw arnaf,Fy llygaid, f’enaid, a’m bol syddyn dioddef cystydd gwaelaf.

11. Fy mywyd ym’ gwir ofid oedd,fy holl flynyddoedd, blinion,

12. Fy nerth a ballodd o’m drwg cynt,a’m esgyrn ydynt bydron.

13. A gwatwor im’ gelynion wyf,fy nghydblwyf a’m gwatworent:Fy holl gym’dogion, a phob dyn,gan ddychryn a’m gochelent.

14. Fe a’m gollyngwyd ’i dros gof,fal marw a fo esgeulus:A hawdd yw hepgor y llestr hwn,o byddi hwn drwgflasus.

15. Cans clywais ogan llawer dyno’m dautu, dychryn oerloes:Hwy a ’mgynghorent a’r bob twyn,bwriadent ddwyn fy einioes.

16. Ond yn fy ngobaith (Arglwydd byw)y dwedais fy Nuw ydwyd,Y mae f’amseroedd a’r dy law,nid oes na braw nac arswyd.

17. Dyred a gwared fi dy wâs,oddiwrth fy nghâs a’m herlid.

18. A dangos d’wyneb ym’ oth râd,rhag brâd y rhai sy’m hymlid.

19. O Arglwydd, na wradwydder fia rois fy ngweddi arnad:Ond i’r annuwiol gwarth a wedd,yn fud i’r bedd o lygriad.

20. Cae gelwyddog wefusau y rhai’ny sydd yn darstain crasder,O ddiystyrwch, a thor tynn,yn erbyn y cyfiawnder.

21. O mor fawr yw dy râd di-drai,a roist i’r rhai a’th ofnant!Cai o flaen meibion dynion glod,ac ynod ymddiriedant.

22. Oddiwrth sythfeilchion (o’th flaen di)y cuddi hwynt yn ddirgel:Cuddi yn dda i’r babell daurhag senn tafodau uchel.

23. Mi a fendigaf Dduw yn hawdd:dangosawdd y’m ei gariad:A gwnaeth ryfeddod dros ei was,mewn cadarn ddinas gaead.

24. Ofnais i gynt o’m gobaith drwgfy nrhoi o’th olwg allan:

25. Eithyr pan lefais arnat tiy clywaist fi yn fuan.

26. O cerwch Dduw ei holl sainct ef,da y clyw lef ffyddloniaid:Ac ef a dâl yn helaeth iawn,i’r beilch anghyfiawn tanbaid.

27. Cymerwch gysur yn Nuw Ion,ef a rydd galon ynoch:Ac os gobeithiwch ynddo ef,ei law yn gref bydd drosoch.