Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 116 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM CXVI

Dilexi quoniam.

Diolch Dafydd i Dduw am ei fawr gariad tuag atto ef, pan oedd Saul yn ei erlid ef yn niffeithwch Maon.

1. Da gennif wrando’ or Arglwydd nef,ar lais fy llef a’m gweddi:

2. Am iddo fy nghlywed i’n hawdd,byth archaf ei nawdd imi.

3. Mae maglau angau i’m cynllwyn,ym mron fy nwyn i’m beddrod:

4. Cefais ing. Ond galwaf fy Neri’m hoes, moes dyner gymmod.

5. Cyfion yw’r Ion trugarog iawn,ein Duw fy lawn o nodded.

6. Duw a geidw’r gwirion: bum i,mewn cyni, daeth i’m gwared.

7. O f’enaid dadymchwel o’r llwch:dyrd i’th lonyddwch bellach:Am i’r Arglwydd fod i ti’n dda,saf i’th orphwysfa bauach.

8. Oherwydd i Dduw wared f’oes,a’m cadw rhag gloes angau,Fy nrhaed rhag llithro i law drwg,a’m golwg i rhag dagrau.

9. Yn y ffydd hon o flaen fy Nuw,ym mysg gwyr byw y rhodiaf.

10. Fel y credais felly y tystiais,ar y testyn ymma.

11. Yn fy ffrwst dwedais i fal hyn,mae pob dyn yn gelwyddog,

12. Ond o Dduw, beth a wnaf i ti,am dy ddaioni cefnog?

13. Mi a gymeraf, gan roi mawl,y phiawl iechydwriaeth,Ac a alwaf, er mwyn fy llwydd,ar enw yr Arglwydd bennaeth.

14. I’r Arglwydd talaf yn forau,fy addunedau ffyddlon,Y myd hyn o flaen ei holl lu,y modd y bu’n fy nghalon.

15. Marwolaeth ei sainct gwerthfawr ywyngolwg Duw: O cenfydd,Dy wâs, dy wâs wyf, mewn dirmyg,mab dy forwynig ufydd.

16. Datodaist fy rhwymau yn rhydd,fy offrwm fydd dy foliant.

17. Enw’r Arglwydd nid â o’m co,i hwnnw bo gogoniant.

18. I’r Arglwydd bellach tala’n fraufy addunedau cyfion.

19. Ynghaer Salem dy sanctaidd dy,o flaen dy deulu ffyddlon.