Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 17 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM XVII

Exaudi Domine iuftitiam.

Achwyn rhag brenin Saul, a dangos ei deilyngdod yn yr achos.

1. O clyw gyfiownder Arglwydd mâd,ystyr fy nâd i’th grybwyll,Clust ymwrando a’r weddi fausydd o wefusau didwyll.

2. Disgwilia’ marn oddiwrthyt ti,cans da y gweli’r union:Profaist a gwyddost ganol nosmor ddiddos ydyw ’nghalon.

3. Ban chwiliaist fi (da yw dy gof)ni chefaist ynof gamwedd,Fy myfyr mâd na’m meddwl llaes,na ddoed ymaes o’m dannedd.

4. I ochel cydwaith dynion drwg,drwy d’air a’th amlwg cyngor,Fordd y dyn trawsgryf haerllyd llym,fe ddysgwyd ym ei hepgor.

5. Ond yn dy union lwybrau di,Duw, cynal fi yn wastad,Rhag llithro allan o’th iawn hwyl,Duw disgwyl fy ngherddediad.

6. Galw yr wyf arnad, am dy fodyn Dduw parod i wrando,Gostwng dy glust, a chlyw yn rhoddfy holl ymadrodd etto.

7. Cyfranna dy ddaionus râd,(ti rhwn wyt geidwad ffyddlon)I’r rhai sy’n ymroi dan dy law,rhag broch, a braw y trawsion.

8. Cadw fi’n anwyl rhag eu twyll,os anwyl canwyll llygad:Ynghysgod dy adenydd di,o cadw fi yn wastad.

9. Rhag yr annuwiol a’i mawr bwys,a rhag fy nghyfrwys elyn,Y rhai a gais fy enaid i,gan godi yn fy erbyn.

10. Maent hwy mor dordyn ac mor frâs,ac yn rhy gâs eu geiriau:Ac yn rhoi allan ffrost ar lled,gan falched eu parablau.

11. Maent hwy yn amgylchu yn fliny lle ym ni’n cyniwer,Ac â’i golygon tua’r llawrmewn gwg a thramawr hyder.

12. Maent hwy fel llew, dan godi gwrych,a fai’n chwennych ysglyfaeth:Neu fel llew ifangc (er i les)a geisiai loches hyfaeth.

13. Cyfod Arglwydd, o’i flaen ef saf,dy help a gaf i’m henaid,A tharo’i lawr â’th gleddyf noethyr enwir fflamboeth tanbaid.

14. Rhag gwyr dy law, rhag gwyr y byd,sy’ ai rhan i gyd oddiymma,Gan lenwi eu boliau, a rhoi iw plantyn fawr eu chwant a’i traha.

15. Minnau mewn myfyr, fel mewn hun,a welaf lun d’wynebpryd,A phan ddihunwyf o’r hun hony byddaf ddigon hyfryd.