Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 57 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM LVII

Miserere mei.

Dafydd yn anialwch Ziph yn galw ar Dduw drwy ymddiried yn ei addewid ef. Ac y dangosai ef ei ogoniant. Am hynny y mae ef yn rhoi diolch a mawl.

1. Dy ras, dy nawdd, (fy Nuw) ym’ dod,sef ynod ymddiriedaf,Nes myned heibio’r aflwydd hyndan d’edyn ymgyscodaf.

2. Ymddiried f’enaid ar Dduw sydd,ar Dduw drwy ffydd mi a alwaf,Ac a gwblhaf ei air yn iawn,sef cyfiawn yw’r Goruchaf.

3. O’r nef yr enfyn geidwad y’m,rhag nerth dyn llym a’m llyngcai:Enfyn fy Nuw ei nawdd a’i hedd,a’i lân wirionedd didrai.

4. Ym mysg y llewod mae fy oes,plant dynion poethfoes eiriau,Eu dannedd sydd fel gwayw neu saeth,a’i tafod gwaeth nâ’r cleddau.

5. Ymddercha Dduw y nef uwchlaw,oddiyno daw d’arwyddion:A bydded dy ogoniant ary ddaiar, a’i thrigolion.

6. O flaen fy nrhaed y rhoesant rwyd,ac felly’m rhwymwyd weithian:Ar fy ffordd y cloddiasant glawdd,i’r hwn yn hawdd syrthiasan.

7. Parod yw fy nghalon (o Dduw)o parod yw fy nghalon.Canaf yt’ a datcanaf wawdo fawl fy nhafawd cyson.

8. Deffro dafod, a deffro dant,a chân ogoniant beunydd,Nabl a thelyn, eb ado un,deffrof fy hun ar las ddydd.

9. Mawl yt (o Arglwydd) pan ddeffrofa rof ymysg y bobloedd:A chlodfori dy enw a wnâflle amlaf y cenhedloedd.

10. Cans crrhaeddyd y mae dy râshyd yn’nhyrnas y nefoedd:A’th wirionedd di hyd at lenyr wybren, a’i thyrnasoedd.

11. Ymddercha (Dduw) y nef uwchlaw,oddiyno daw d’arwyddion:A bydded dy ogoniant ary ddaiar a’i thrigolion.