Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 63 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM LXIII

Deus Deus meus.

Dafydd wedi dianc o Ziph yn diolch i Dduw am ei waredu, yn prophwydo dinistr gelynion Duw, a dedwyddwch y rhai a ymddiriedant yntho.

1. Tydi o Dduw yw y Duw mau,mi a geisia’n foreu attad.Y mae fy enaid yn dra sych,a’m cnawd mewn nych amdanad.

2. Mewn lle heb ddwfr, mewn crinder crâsceisiais o’th ras dy weled,Mal i’th welswn yn y Deml gynt,ar helynt nerth gogoned.

3. Cans dy drugaredd (o Dduw byw)llawer gwell yw nâ’r bywyd:A’m gwefusau y rhof yt fawl,a cherdd ogonawl hyfryd.

4. Felly tra fwyf fi fyw y gwnaf,ac felly’th folaf etto,Ac yn dy enw di sydd guy caf dderchafu’ nwylo.

5. Digonir f’enaid fel â mera chyflawn frasder hefyd:A’m genau a gân y moliant tau,â phur wefusau hyfryd.

6. Tra fwy fi yn fy fy ngwely clyd,caf yn fy mryd dy gofio,Ac yng wiliadwriaethau’r noscâf achos i fyfyrio.

7. Ac am dy fod yn gymmorth ym’,drwy fawr rym’ dy drugaredd,Fy holl orfoledd a gais foddan gysgod dy adanedd.

8. Y mae f’enaid wrthyd ynglyndy ddeau sy’n ynghynnal.

9. Elont i’r eigion drwy drom loes,y rhai a’m rhoes mewn gofal.

10. Syrthiant hwyntwy ar fin eu harf,sy noeth er tarf i’r gwirion.A chwedi eu meirw hwyntwy dodyn fwyd llwynogod gwylltion.

11. Ond y brenin yn enw ei Dduwboed tra fo byw yn llawen:A phawb a dyngo iw fowredda gaiff orfoledd amgen.

12. Ond o’r diwedd y daw yn wir,fe a dywelldir tywod,I gau safnau y rhai y syddyn tywallt celwydd parod.