Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 148 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM CXLVIII

Laudate Dominum

Mae efe yn annog pob creadur, o bob lle i foli Duw, yn enwedig am ei ddaioni i Israel.

1. O molwch yr Arglwydd o’r nef,rhowch lef i’r uchel-leoedd.

2. Molwch hwn holl angylion nef,molwch ef ei holl luoedd.

3. Yr haul, a’r lleuad, a’r holl ser,y gloywder, a’r goleuni,

4. Nef y nefoedd, a’r ffurfafen,a’r deifr uwch ben y rhei’ni.

5. Moliannant enw’r Arglwydd nef,hwynt â’i air ef a wnaethbwyd.Dwedodd y gair, a hwy fal hynar ei orchymmyn crewyd.

6. Rhoes reol iddynt i barhau,fel deddfau byth iw dilyn:Rhoes bob peth yn ei le’n ddi os,nad elo dros ei derfyn.

7. Molwch yr Arglwydd o’r ddayar,chwychwi ystrwgar ddreigiau,

8. Y tân, a’r cenllysg, eira, a tharth,a’r gwynt o bob parth yntau,

9. Mynyddoedd, bryniau, ffrwythlon wydda’r tirion gedrwydd brigog,

10. An’feiliaid, ac ymlusgiaid maes,ac adar llaes asgellog.

11. Brenhinoedd dair, barnwyr byd,swyddwyr ynghyd â’r bobloedd,

12. Gwyr ieuainc, gwyryfon, gwyr hen,pob bachgen ym mhob oesoedd.

13. Molant ei enw ef ynghyd,uchel a hyfryd ydoedd,Ei enw ef sydd uchel ary ddaiar oll, a’r nefoedd.

14. Cans corn ei bobl a dderchafawdd,yn fawl a nawdd i’r eiddo,I Israel ei etholedig,a drig yn agos atto.