Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 30 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM XXX

Exaltabo te Domine.

Dafydd cyn gysegru ei dy i Dduw a aeth yn glaf, ac wedi mynd yn iach mae fe yn diolch i Dduw, gan ddangos i eraill faint trugaredd Duw: adduned i fod yn ddiolchgar.

1. F’Arglwydd mi a’th fawrygaf di,cans myfi a ddyrchefaist,A’m gelynion i yn llawenuwchlaw fy mhen ni pheraist.

2. Fy Nuw, pan lefais arnat tiy rhoddaist i mi iechyd,

3. Cedwaist fy enaid rhag y bedd,a rhag diwedd anhyfryd.

4. Cenwch i’r Ion chwi ei holl saint,a maint yw gwyrthiau’r Arglwydd:A chlodforwch ef gar ei fron:drwy gofion o’i sancteiddrwydd.

5. Ennyd fechan y sai’n ei ddig,o gael ei fodd trig bywyd:Heno brydnawn wylofain fydd,y borau ddydd daw iechyd.

6. Dywedais yn fy llwyddiant hir,nim’ syflir yn dragywydd:O’th ddaioni dodaist, Dduw Ner,sail cryfder yn fy mynydd.

7. Cuddiaist dy wyneb ennyd awr,a blinder mawr a gefais.

8. Arnad (o Arglwydd) drwy lef ddir,fy Arglwydd, i’r ymbiliais.

9. Pa fudd (o Dduw) sydd yn fy ngwaed,pan rwyf dan draed yn gorwedd?A phwy a gân yt’ yn y llawr,dy glod a’th fawr wirionedd?

10. Clyw fi Arglwydd, a thrugarhâ,dod gymorth da i’m bywyd,

11. Canys yn rhâd y troist fy mâr,a’m galar, yn llawenfyd:Am ytty ddattod fy sâch grys,rhoist wregys o lawenydd:

12. Molaf a chanaf â’m tafod,i’m Arglwydd glod dragywydd.