Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 40 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM XL

Expectans expectaui.

Diolchgarwch i Dduw am ei ddaioni i ddynion: addaw ymroi i wasnaethu Duw, ar modd i hynny: gwedi diolch y mae yn achwyn rhag ei elynion, ac yn mynd at Dduw am gymorth.

1. Bum yn dyfal ddisgwyl fy Ner,ef o’r uchelder clybu,Clustymwrandawodd ef fy llaispan lefais ar i fynu.

2. Cododd fyfi or pydew blin,a’r pridd tra gerwin tomlyd:A rhoes ar graig fy nhroed i wau,a threfn fy nghamrau hefyd.

3. A newydd gerdd i’m genau rhoes,clod iddo troes yn hylwydd.

4. Pawb ofnant pan y gwelant hyn,a chredan yn yr Arglwydd.

5. Pob gwr yn ddiau dedwydd ywa rotho ar Dduw ei helynt:A’r beilch, a’r ffeils a’r chwedlan tronid edrych efo arnynt.

6. Aml (o Dduw) yw y gwrthiau tau,fel dy feddyliau ynny:A heb un dyn yn dysgu i ti,nac yn blaenori hynny.

7. Y rhai pe y ceisiwn i drwy gred,eu rhoi ar led, a’i canu,Mwy amlach ydynt nag y gallun dyn heb pall eu traethu.

8. Ni fynnaist offrwm rhodd, na gwerth,na chwaith un aberth cennyf:Er hyn fy nghlustiau i mewn pryd,hwy a egoryd ymy.

9. Hyn pan wrthodaist dwedais i,Duw wele fi yn dyfod

10. Megis o honof mae gwir puryn dy ysgrythur hynod.

11. Y rhyngwn i dy fodd yn llawn,(o Dduw) rwy’ ’n fodlawn ddigon,Dy ewyllys di a’th lân ddeddfsy’n greddf yn nautu’r galon.

12. Mi a bregethais dy air cuynghanol llu mawr anian.Ac ni thawaf (fy’ Arglwydd gwyn)ti wyddost hyn dy hunan.

13. Dy iownder, iechyd, a’th air gwirni bum chwaith hir i’w celu,Na’th drugaredd, na’th roddion darhag un gynlleidfa meithlu.

14. Dithau (o Dduw) rhagof na cheldy dawel drugareddau,Dy nawdd a’th wir gosod ar lled,bont byth i’m gwared innau.

15. Dagrau o’m hamgylch fydd uwch rhif,a throso’n llif mae pechod:Amlach ydynt nâ’m gwallt i’m brig,a’m calon ddig sy’n darfod.

16. Tyred (fy Arglwydd) helpa’n rhodd,a rhynged bodd yt’ hynny:Bryssia i’m gwared, na thrig yn hwy,a bydd gynhorthwy ymy.

17. A chyd wradwydder hwynt ar gaisa fyn drwy drais fy nifa:A throer iw hol y rhai y syyn chwennych ymy ddirdra.

18. Bont hwy annedd-wâg yn lle tâly rhai a dyfal dafodEr gwradwydd ym’ a ddwedant hyn,ffei, ffei, ar destyn dannod.

19. Y rhai a’th geisiant di bob prydbont lawen hyfryd hylwydd:A dweded a’th gâr di (Dduw ner)mawryger enw’r Arglwydd.

20. Cofia (o Dduw) fy mod yn wan,ac yn druan, a dyred,(O Dduw fy nerth) na thrig yn hir,dyrd rhag y dir i’m gwared.