Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 32 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM XXXII

Beati quorum.

Dedwyddwch y sawl y maddeuwyd eu pechodau: cyfaddef ei bechodau y mae, a chael maddeuant: cyngor i’r annuwiol i wellau, ac i’r duwiol i orfoleddu.

1. Y sawl sy deilwng, gwyn ei fyd,drwy fadde’i gyd ei drosedd,Ac y cysgodwyd ei holl fai,a’i bechod, a’i anwiredd.

2. A’r dyn (a gwnfyd Duw a’i llwydd)ni chyfri’r Arglwydd iddoMo’i gamweddau: yw hwn ni châddim twyll dichellfrâd yntho.

3. Minnau, tra celwn i fy mai,yn hen yr ai ’mhibellion:A thrwy fy rhuad i bob dydd,cystuddio y bydd fy nghalon.

4. Dy law dithau, y dydd a’r nos,sydd drom drwy achos arnaf:Troi ireidd-dra fy esgyrn merfel sychder y gorphennaf.

5. Yna y trois innau ar gais,addefais fy anwiredd:

6. Tyst yn fy erbyn fy hun fum,maddeuaist y’m fy nghamwedd,

7. Amserol weddiau am hyn,a rydd pob glanddyn arnad:Rhag ofn mewn ffrydau dyfroedd maith,na chaer mo’r daith hyd attad.

8. Rhyw loches gadarn wyd i mi,rhag ing i’m cedwi’n ffyddlon:Amgylchyni fy fi ar led,â cherdd ymwared gyson.

9. Dithau (o ddyn) dysg geni fiy ffordd y rhodi’n wastad,Mi a’th gynghoraf di rhag drwg,y mae fy ngolwg arnad.

10. Fel y march neu y ful na fydd,y rhai y sydd heb ddeall:Mae yn rhaid genfa neu ffrwyn den,i ddal eu pen yn wastad:

11. Caiff annuwolion, a wnant gam,fawr ofid am eu traha:A ffyddloniaid Duw, da y gwedd,trugaredd a’i cylchyna.

12. Chwithau’r cyfion yn dirion ewch,a llawenhewch yn hylwydd:A phob calon sydd union syth,clodforwch fyth yr Arglwydd.