Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 135 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM CXXXV

Laudate nomen.

Cyngor i’r ffyddloniaid i foli’r Arglwydd am ei ddaioni yn gwarawyddo addolwyr culynnod.

1. O molwch enw’r Arglwydd nef,ei weision ef moliennwch,

2. Y rhai a saif iw dy a’i byrth,i’n Duw a’i fawrwyrth cenwch.

3. Molwch yr Arglwydd, cans da yw,clod i’r Ior a berthyn:Cenwch ei glod dros yr holl fyd,a hyfryd yw y destyn.

4. Oblegid yr Arglwydd, a’i nawdd,ef a etholawdd Jaco,Ac Israel, iw mysg y trig,yn deulu unic iddo.

5. Cans mawr yw’r Arglwydd yn ei lys,mi a wn yn hysbys hynny:Ym mhell uwchlaw’r holl dduwiau mân,mae’r Arglwydd glân a’i allu.

6. Hyn oll a fynnodd a wnaeth ef,yn uchder nef eithafon:Ar ddaiar, ac yn y mor cau,a holl ddyfnderau’r digion.

7. O eithaf daiar cyfyd tarth,daw’r mellt o bobparth hwythau,Ac oer dymestloedd, glaw, a gwynt,a godynt o’i drysorau.

8. Yn nhir yr Aipht dynion, a da,â llawer pla y trawodd,Cyntaf-anedig o bob un,â’i law ei hun a laddodd.

9. I’th ganol di, o Aipht greulon,rhoes Duw arwyddion rhyfedd:Ar Pharo a’i holl weision i gyd:dug drwy’r holl fyd orfoledd.

10. O nerth ei fraich efe a wnaeth,lawer cenhedlaeth feirwon:A lladdodd lawer yr un weddo ben brenhinoedd cryfion.

11. Sef o’r Amoriaid Sehon fawr,ac Og, y cawr o Basan:A’r un ddinystriad arnynt aeth,a holl frenhiniaeth Canan.

12. A’i holl diroedd hwyntwy i gyd,gyd â’i holl fywyd bydol,I Israel i roi a wnaethyn etifeddiaeth nerthol.

13. Dy enw (o Arglwydd) a’th nerth cry’,a bery yn dragywydd,Ac o genedl i genedl aethdy goffadwriaeth, lywydd.

14. Cans ar ei bobl y rhydd ef farn,yr Arglwydd cadarn cyfion,Ac yn ei holl lywodraeth bur,bydd dostur wrth ei weision.

15. Y delwythau oll, gwaith dwylaw yn,a dyfais dyn anffyddlon,O aur ac arian dyn a’i gwnaeth,o hil cenhedlaeth weigion.

16. O waith dyn, genau rhwth y sydd,heb ddim llyferydd iddyn:Ac mae llun llygaid mawr ar led,a’r rhai’n heb weled gronyn.

17. Drwy glust dynion sydd i bob un,heb glywed mymryn etto.Eu safn yn ehang, ac ni chaidna chwyth, nag enaid yntho.

18. Un fodd a’r delwau fydd y rhafa’i gwnelai hwynt â’i dwylo.Ac nid yw well nâ’r rhai’n yr un,ynthyn a ymddirietto.

19. Ty Israel na choeliwch chwi:ty Aron, Lefi ufydd,

20. I’r rhai’n ddim, ond i’r Arglwydd nef,bendithiwch e’n dragywydd.

21. Bendithier fyth mawr enw’r Ion,o Seion hen a barchem,Bendithier moler ei enw fo,sy’n trigo ynghaer Selem.