Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 88 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM LXXXVIII

Domine Deus.

Y ffyddloniaid yn eu cystudd yn galw ar Dduw drwy ffydd.

1. O Dduw fy Iechyd, nos a dydd,mae ’ngweddi’n ufydd arnad,

2. Gostwng dy glust, o Arglwydd nef,a doed fy llef hyd attad.

3. Cans mae fy enaid mewn dull caeth,a’m heinioes aeth i’r beddrod:

4. Fel gwr marw y rhifwyd fi,a’m nerth oedd wedi darfod.

5. Mor farw a rhai wedi eu llâdd,a’i taflu ’nglhâdd mewn angof:A laddyt di mor siwr a hyn,na bai byth honyn atgof.

6. Gosodaist fi mewn dyfnder trwch,ac mewn tywyllwch eithaf.

7. Rhoist bwys dy ddig ar y corph mau,a’th holl for-donnau arnaf.

8. Pellheist fy holl gydnabod da,r’wyf yn ffieidd-dra iddyn:Ni chaf fi fyned at un câr,yr wyf mewn carchar rhydyn.

9. Y mae fy ngolwg (gan dy lid)mewn gofid o fawr gystydd.Duw llefais arnad yn fy mraw,gan godi ’nwylaw beunydd.

10. Ai i’r meirw dangosi wyrth?a ddont i’th byrth i’th foli?

11. A draethir dy fawl yn y bedd,a’th ni lân wirionedd heini?

12. Ai mewn tywyll y mae dy râd?a’th iowndeb yng wlâd angof?

13. Fal hyn (Dduw) llefais arnat ti,o clyw fy ngweddi etto.

14. Pam (o f’Arglwydd a’m Duw) i’m rhaidy rhoi f’enaid ar wrthod?Ac y cuddi dy wyneb pryd?fy nghoel i gyd sydd ynod.

15. Truan ymron marwolaeth wyf,mewn trymglwyf o’m ieuenctyd:A'th ofni bum yn nychbeth gwael,gan ammau cael mo’r iechyd.

16. Dy ddig a lifodd drosof fi,d’ofn sydd i’m torri’n efrydd,Fel deifr y daethant yn fy nghylch,do, do, o’m hamgylch beunydd.

17. Ymhell oddiwrthyf rhoist bob câr,pob cyfaill hygar heibio: 18 A’m holl gydnabod a fu gynt,yr ydynt yn ymguddio.