Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 107 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM CVII

Confitemini Domino.

Dafydd yn cynghori y rhai a gasglodd, ac a waredodd Duw i ddiolch iddo. Yr hwn (gan roi daioni i’r cyfion) sydd yn cau safn yr enwir.

1. Molwch yr Arglwydd, cans da yw,moliennwch Dduw ein llywydd,Oblegid ei drugaredd frya bery yn dragywydd.

2. Y gwaredigion canent fawl,i Dduw gerdd nodawl gyson:Y sawl a’ achubwyd, caned hyn,o law y gelyn creulon.

3. A gasglodd o bedwar-ban byd,dowch chwi i gyd-ganeuau.O dir y dwyrain dowch mewn hedd,gorllewin, gogledd, deau.

4. Drwy yr anialwch, wyrdraws hynt,y buasent gynt yn crwydroAllan o’r ffordd: heb dref na llan,lle caent hwy fan i drigo.

5. Drwy newyn, syched bu’r daith hon,a’i calon ar lewygu:

6. Ar Dduw y galwent y pryd hyn,pan oeddyn ymron trengu.Yna eu gwared hwynt a wnaeth,o’i holl orthrym-gaeth foddion.

7. Rhyd yr iawn ffordd fe’i dug mewn hedd,i dref gyfannedd dirion.

8. Addefant hwythau gar ei fron,ei swynion drugareddau:Ac er plant dynion fel y gwnaethyn helaeth ryfeddodau:

9. Ddiwallu honaw einioes dyn,rhag newyn a rhag syched:Ac o’i fawr râs eu cadw i gyd,pan oedd y byd yn galed.

10. Y rhai mewn tywyllwch a drig,ynghysgod llewig angau,Yn rhwym mewn nychdod, ac mewn bâr,a heyrn ar eu sodlau.

11. A hyn o herwydd iddynt fod,mewn anufydd-dod eithaf:A llwyr ddirmygu gair Duw Ior,a chyngor y Goruchaf.

12. A thrymder calon cwympiwyd hwy,nid oedd neb mwy a’i cododd.

13. Ar Dduw mewn ing y rhoesant lef,ac yntef a’i gwaredodd.

14. Ef a’i gwaredodd hwynt o’i drwg,sef o dywyllwg caeth-glud,O gysgod angau eu rhyddhau,a thorri eu rhwymau hefud.

15. Addefent hwythau gar ei fron,ei fwynion drugareddau,Ac i blant dynion fel y gwnaethyn helaeth ryfeddodau.

16. Cans y pyrth pres torrodd yn chwyrna’r barriau heyrn hefyd:

17. Am eu bai a’i camwedd yn wir,y poenir y rhai ynfyd.

18. A hwynt yn laru ar bob bwyd,fe’i dygwyd at byrth angau.

19. Ar Dduw mewn ing y rhoesant lef,achubodd ef hwynt hwythau,

20. Gan yrru ei air iw iachau,ac iw rhyddhau yn fuan:A hwynt â’i air tynnu a wnaetho’i methedigaeth allan.

21. Addefant hwythau gar ei fron,ei fwynion drugareddau:Ac i blant dynion fel y gwnaethyn helaeth ryfeddodau.

22. Aberthant hefyd aberth mawl,iw ogoneddawl fawredd:A mynegant ei waith a’i wyrth,yn ei byrth mewn gorfoledd.

23. Y rhai ânt mewn llongau i’r don,a’i taith uwch mawrion ddyfroedd,

24. A welsant ryfeddodau’r Ion,a hyn mewn eigion moroedd.

25. A’i air cyffroe dymestloedd gwynt,y rhai’n a godynt donnau

26. Hyd awyr fry, hyd eigion llawr,ac ofn bob awr rhag angau.

27. Gan ysgwyd a phendroi, fal hyn,dull meddwyn, synnai arnynt.

28. Ar Dduw mewn ing y rhoesant lef,daeth ef a chymorth iddynt.

29. Gwnaeth e’r ystorm yn dawel deg,a’r tonnau’n osteg gwastad.

30. Yn llawen ddistaw doen i’r lan,i’r man y bai’i dymuniad.

31. Cyffesent hwythau gar ei fron,ei fwynion drugareddau,Ac i blant dynion fel y gwnaethyn helaeth ryfeddodau.

32. Holl gynulleidfa ei bobl ef,clod Duw hyd nef dyrchafant:Holl eisteddfeydd pennaethiaid hen,yn llawen a’i moliannant.

33. Y ffrydau’n ddyrys dir a wnâi,fe sychai ddwfr lle tarddo.

34. A thir ffrwythlawn a wnâi’n ddiffrwyth,lle trig drwg dylwyth yntho.

35. Troes yr anialwch yn llyn glâs,a’r tir cras yn ffynhonnydd.

36. Lle y gwnâi ef drigfan i’r gwael ddyn,i dorri ei newyn beunydd.

37. Lle yr hauasant faesydd glân,a llawer gwinllan dyner,Y rhai a roddant lawnder ffrwyth,a chnydlwyth yn ei amser.

38. Cans cynyddasant hwy gan wlithgrasol fendith un Duw cun:A’i hanifeiliaid hysb a blith,rhoes yr un fendith arnun.

39. Daeth caethder gwedi hyn i gyd,a drygfyd er eu gostwng.Gadawodd eu gorthrymmu a’i plau,cawsant flinderau teilwng.

40. Eu dirmyg ar y beilchion troes,ac ef a’i rhoes i grwydroMewn drysni heb lun ffordd i’w chael,lle buant wael eu gortho.

41. Yna rhoes y tlawd i well fri,dug o’r trueni allan,Gan lwyddo ei deulu, a’i holl blaid,fel defaid wrth y gorlan.

42. Y rhai cyfiawn a welant hyn,a chanthyn bydd yn hyfryd:A’r enwir ceuir ei ddwy enar ei gynfigen fowlyd.

43. Pa rai sy ddoeth i ddeall hyn,fe roddir iddyn wybodFaint yw daioni f’Arglwydd yn’,wrth hyn y cân gydnabod.