Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 39 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM XXXIX

Dixi cuftodiam.

Dafydd heb allu tewi gan ofid, yn gweddio, ac yn dangos meddwl blin. Ei ymdrech yn erbyn marwolaeth ac anobaith.

1. Addewais gadw ’ngenau’n gu,rhag pechu yn fy ngeiriau,

2. Y dyn annuwiol lle y bobwriedais ffrwyno ’ngenau.

3. Tewais, tewais fel y dyn mud,rhag dwedud peth daionus,Pan y cyffroais o hir ddal,ymattal oedd ofidus.

4. Yn fy nghalon y cododd gwres:a’m mynwes o’m myfyrdod,Fel y tân ynynnu a wnaeth,a rhydd yr aeth fy’ nhafod.

5. O dangos ym’ (fy Arglwydd ner)pa amser y diweddafRifedi ’nyddiau: a pha hydo fewn y byd y byddaf.

6. Rhoddaist fy nyddiau fel lled llaw,i’m heinioes daw byr ddiwedd.Diau yn d’ olwg di (o Dduw)fod pob dyn byw yn wagedd.

7. Sef mewn cysgod y rhodia gwr,dan gasglu pentwr ofer,Odid a wyr wrth dyrru dapwy a’i mwynha mewn amser.

8. Beth bellach a obeithiaf fi,Duw rhois i ti fy nghalon.

9. Tyn fi o’m camweddau yn rhydd,nâd fi’n wradwydd i ffolion.

10. Yn fudan gwael yr aethym i,a hyn tydi a’i parodd:

11. O tyn dy gosp oddiwrthif swrn,sef pwys dy ddwrn a’m briwodd.

12. Pan gosbech di am bechod wrfo wywa’n siwr ei fowredd,Fel y gwyfyn: gwelwch wrth hynnad yw pob dyn ond gwagedd.

13. Clyw fy ngweddi o Dduw o’r nef,a’m llef: a gwyl fy nagrauDy wâs caeth wyf (o clyw fy mloedd)ac felly ’roedd fy nheidiau.

14. O paid a mi gad ym gryfhau,cyn darfod dyddiau ’mywyd.

15. O gwna â mi sy’ mron fy medddrugaredd a syberwyd.