Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 136 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM CXXXVI

Confitemini.

Mawr ddiolch i Dduw am wneuthur a llywodraethu pob peth.

1. Molwch yr Arglwydd, cans da yw,moliennwch Dduw y llywydd,Cans ei drugaredd oddi fry,a bery yn dragywydd.

2. Molwch chwi Dduw y duwiau’n rhwydd

3. ac Arglwydd yr arglwydi,

4. Hwn unic a wnaeth wrthiau mawr,drwy ei ddirfawr ddaioni.

5. Gwaeth â’i ddoethineb nef uwchben,

6. a’r ddaiaren a’r dyfredd,Y rhai yw prif sylwedd y byd,ac i gyd o’i drugaredd.Molwch yr Arglwydd (cans da yw)moliennwch Dduw y llywydd,Cans ei drugaredd oddi fry,a bery yn dragywydd.

7. R’ hwn a wnaeth oleuadau mawr,o’r nef hyd lawr a’i fowredd.

8-9. Haul y dydd, â’r lleuad y nos,i ddangos ei drugaredd.

10. ’Rhwn a drawodd yr Aipht iw ddig,a’r blaen-anedig ynthi,

11. Ac a ddug Israel i’r daith,ac ymmaith o’i holl gyni.

12. A hyn drwy law gref a braich hir,o rym ei wir ogonedd:

13. A hollti’r mor coch yn ddwy ran,o anian ei drugaredd.

14. Dug Israel i’r lan yn wych,fel dyna ddrych gorfoledd:

15. Yscyttian Pharo, a’i holl lu,a hyn a fu’i drugaredd.Molwch yr Arglwydd (cans da yw) moliennwch &c.

16. A dwyn ei bobloedd yn ddichwys,drwy wledydd dyrys anian:

17. Taro brenhinoedd er eu mwyn,ac felly eu dwyn hwy allan.

18. Lladd llawer brenin cadarn llon,

19. sef Sehon yr Amoriaid:

20. Ac Og o Basan yn un wedd,o’i fawr drugaredd dibaid.

21. A’i holl diroedd hwyntwy i gyd,eu rhoi yn fywyd bydol

22. I Israel ei was a wnaeth,yn etifeddiaeth nerthol.Molwch yr Arglwydd (cans da yw) moliennwch &c.

23. Hwn i’n cystudd a’n cofiodd ni,o’i fawr ddaioni tirion.

24. Ac a’n hachubodd yn ddi swrthoddiwrth ein holl elynion.

25. Yr hwn a ymbyrth bob rhyw gnawd,yn ddidlawd o’i drugaredd.

26. Clodforwch Dduw brenin y nef,rhowch iddo ei ogonedd.

27. Molwch Arglwydd yr arglwyddi,uwchben pob rhi o fowredd,Duw’r duwiau, Ior uwchben pob Ion,a ffynnon y drugaredd.Molwch yr Arglwydd cans da yw, molienwch Dduw y llywydd, &c.