Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 140 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM CXL

Eripe Domine.

Dafydd yn achwyn wrth Dduw rhag dichellion ei elynion: a chan ei siccrhau ei hun o gymorth Duw, mae efe yn annog y cyfion i foli Duw eu helpwr.

1. Rhag y gwr drwg gwared fi (Ner,)rhag gwr y trowsder efrydd,

2. Rhai sy’n bradychu yn ddirgel,a chasglu rhyfel beunydd.

3. Fel colyn sarph yn llithrig wau,yw eu tafodau llymion:Gwenwyn yr Asp sydd yn parhaudan eu gwefusau creulon.

4. Rhag y dyn drwg, rhag y gwr traws,sy’n myfyr lliaws faglau,Duw gwared fi, rhag gosod brâd,ynghylch fy ngwastad lwybrau.

5. Y beilch cuddiasant fagl a rhwyd,wrth hon gosodwyd tannau:Ar draws fy ffyrdd i ddal fy ’nrhoed,ynghudd, y rhoed llinynnau.

6. Dwedais wrth f’Arglwydd fy Nuw wyd,tyn fi o’i rhwyd a’i maglau:O gwrando’n fuan f’Arglwydd nef,ar brudd lef fy ngweddiau.

7. Fy Arglwydd yw fy nerth i gyd,a’m coel a’m iechyd calon:Ti a roist gudd tros fy mhen mau,yn nydd yr arfau gloywon.

8. I’r dyn annuwiol, Duw, na âdddymuniad drwg ei ’wyllys:Rhag ei wneuthur efo yn gry,a’i fynd yn rhy drahâus.

9. A’i holl ddymuniad drwg i mi,a’i rhegen weddi greulon,Y rhai’n yn llwyr a ddont ymmheny capten o’m caseion.

10. Syrthied arnynt y marwor tân,ac felly llosgan ymaith,Bwrier hwynt mewn cau ffosydd nant,fel na chyfodant eilwaith.

11. Dyn llawn siarad fydd anwastad,ni eistedd ef yn gryno:A drwg a ymlid y gwr traws,o hyn mae’n haws ei gwympo.

12. Da y gwn y rhydd yr Arglwydd dâli ddial cam y truan:Ac yr iawn farna y dyn tlawdsy’n byw ar gerdawd fechan.

13. Y rhai cyfiawn drwy yr holl fyd,dy enw a gyd-foliannant:A’r holl rai union, heb ofn neb,o flaen dy wyneb trigant.