Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 147 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM CXLVII

Laudate Dominum.

Mae’r prophwyd yn moli amryw ddaioni Duw tuag at ei greaduriaid, ac yn enwedig eu eglwys, yr hon a gasclwyd, ac a gafas ragor ddaioni rhagor vn bobl eraill.

1. Molwch yr Arglwydd, cans da ywcanu i Dduw yn llafar:O herwydd hyfryd yw ei glod,a da yw bod yn ddiolchgar.

2. Caersalem dinas gyflawn fyddyr Arglwydd sydd iw darpar:Can gasglu Israel ynghyd,a fu drwy’r byd ar wasgar.

3. Yr unic Arglwydd sy’n iachâu,yn rhydd o friwiau’r galon:Yr Arglwydd rhwym ’cu brwiau’n iawny rhai dolur-lawn cleifion.

4. Yr Arglwydd sydd yn rhifo’r ser,a phob rhyw nifer honynt:Ef a’i geilw hwynt oll yn glau,Wrth briod enwau eiddynt.

5. Mawr yw ein Arglwydd ni o nerth,a phrydferth o rasoldeb:Ac mae’n bell iawn uwch ben pob rhif,son am ei brif ddoethineb.

6. Yr Arglwydd unic sydd yn dali gynnal y rhai gweiniaid,Ac ef a ostwng hyd y llawry dorf fawr annuwioliaid.

7. Cenwch i’r Arglwydd mal y gwedd,clodforedd iddo a berthyn:O cenwch, cenwch gerdd i’n Duw,da ydyw gyda’r delyn.

8. Hwn â chymylau troes y nen,â glaw’r ddayaren gwlychodd,I wellt gwnaeth dyfu ar y fron,a llysiau’i ddynion parodd.

9. Hwn i’r anifael ar y bryna rydd yr hwn a’i portho:Fe bortha gywion y cigfrain,pan fo’nt yn llefain arno.

10. Nid oes gantho mewn grym un march,na serch na pharch, na phleser:Nac mewn esgair, neu forddwyd gwr,fal dyna gyflwr ofer.

11. Yr Arglwydd rhoes ei serch ar ddyn,yr hwn y sy’n ei hoffi:Ac sydd yn disgwyl cael ei nawdd,caiff hwn yn hawdd ddaioni.

12. O Caersalem gyfiawn o lwydd,molianna’r Arglwydd eiddod:O Seion sanctaidd, dod un weddi’th Dduw glodforedd barod.

13. Herwydd yr Arglwydd â’i fawr wyrtha wnaeth dy byrth yn gryfion:A rhoes ei fendith, a thycciant,ymlhith dy blant a’th wyrion.

14. Hwn a roes heddwch yn dy fro,fel y cynnyddo llwyddiant,Ac a ddiwallodd yn eich plith,o frasder gwenith, borthiant.

15. Ei orchymyn ef a ddenfyn,o’i ddown-fawr air cymhesur,Hwn ar y ddaiar â ar led,ac yno rhed yn brysur.

16. Eirch i’r eira disgyn fel gwlân:eirch rew, fe’i tân fel lludw,

17. Eirch ia, fe ddaw yn defyll cri,pwy’ erys oerni hwnnw?

18. Wrth ei air eilwaith ar ei hynt,fe bair i’r gwynt ochneidioI doddi’r rhai’n, ac felly byddi’r holl afonydd lifo.

19. Grym ei air, a’i ddehaulaw gref,a ddengys ef i Jaco:A’i ffydd a’i farn i Israel,a’r rhai a ddel o hono.

20. Ni wnaeth efe yn y dull hwn,â neb rhyw nassiwn arall;Ni wyddent farnu’r Arglwydd nef.O molwch ef yn ddiball.