Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 50 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM L

Deus deorum.

Prophwydoliaeth am alwedigaeth y cenhedloedd, ac na fyn Duw aberth ond diolchgarwch, yn erbyn y rhai arferant Ceremoniau o flaen gair Duw.

1. Duw y duwiau, yr Arglwydd cu,gan lefaru a alwodd,O godiad haul hyd fachlud hwn,yr hollfyd crwn cyffrodd.

2. O fryn Sion y daeth Duw naf,hon sydd berffeithiaf ddinas,Mewn tegwch a goleuni mawr,a llewych gwawr o’i gwmpas.

3. Doed rhagddo’n Duw, na fid fel mud,o’i flaen fflam danllud ysed:A mawr dymestloedd iw gylch ef,pan ddel o nef i wared.

4. Geilw ef am y nefoedd fry,a’r ddaiar obry isom,I gael baru ei bobloedd ef,fal hyn rhydd lef am danom.

5. O cesglwch attaf fi fy saint,y rhai drwy ryddfraint brydferth:A wnaethan ammod a myfi,a’i rhwymo hi drwy aberth.

6. A phan ddangoso mintai nefei farnau ef yn union,Sef Duw fydd yn barnu ei hun,yr unic gun sydd gyfion.

7. Clyw di fy mhobl, traethaf yn ffraethdystiolaeth yn dy erbyn,Dithau Israel: ac iawn yw,Duw, sef dy Dduw a’th ofyn.

8. Ni chai di am yr ebyrth tau,na’th boeth offrymau gerydd:Nac am na baent hwy gar fy mron,y cyfryw roddion beunydd.

9. Ni chymeraf o’th dy un llo,na hyfr a fo’n dy gorlan,

10. Mi biau’r da’n y maes sy’n gwauar fil o frynniau allan.

11. Pob aderyn erbyn ei ben,a adwen ar y mynydd.Pob da maesydd, y lle y maen,y maent o’m blaen i beunydd.

12. Nid rhaid ym’ ddangos i ti hyn,pe delai newyn arnaf,Ac yn eiddo fi yr holl fyd,a’i dda i gyd yn llownaf.

13. A’i cig y teirw fydd fy mwyd? na thyb:nid wyd ond angall:Ai gwaed hyfrod fydd fy niod?dysg o newydd ddeall.

14. Dod dy oglud ar Dduw yn drwm,a thal yr offrwm pennaf:Cân ei fawl ef: a dod ar ledd’adduned i’r Goruchaf:

15. Galw arnaf yn dy ddydd blin,yno cai fi’n waredydd.Yno y ceni i mi glodam droi y rhod mor ddedwydd.

16. Duw wrth yr enwir dywaid hyn:ai ti perthyn fy neddfau?Paham y cym’ri di, na’m clod,na’m hamod yn dy enau?

17. Sef, cas fu gennyt ti iawn ddysgac addysg ni chymeraist:A’m geiriau i (fel araith ffol)i gyd o’th ol a deflaist.

18. A phan welaist leidr rhedaista rhwydaist ran oddiwrtho:Ac os gordderchwr brwnt af lan,mynnaist ti gyfran gantho.

19. Gollyngaist di dy safn yn rhyddyn efrydd ar ddrygioni:A’th dafod a lithrai ym mhellat ddichell a phob gwegi.

20. Eisteddaist di, dwedaist ar gamar fab dy fam er enllib.

21. Pan wnaethost hyn, ni’th gosbais di,a thybiaist fi’n gyffelib.Ond hwy na hyn tewi ni wnaf,mi a’th geryddaf bellachMi a ddangosaf dy holl ddrwgo flaen dy olwg hayach.

22. Gwrandewch: a pheidiwch tra foch bywa gollwng Duw yn angof:Pan ni bo neb i’ch gwared chwi,rhag ofn i mi eich rhwygo.

23. Yr hwn a ’abertho ’i mi fawlyw’r sawl a’m gogonedda,I’r neb a drefno’i ffordd yn wiwgwir iechyd Duw a ddysgaf.