Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 45 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM XLV

Eruotauit eur meum.

Anrhydedd, nerth, a phrydferthwch Salomon: bendithio ei briodas ef a’r Aiphtes, os hi a ymwrthodei â’i thylwyth, gan ddilyn ei gwr; a hyn yn arwydd o Ghrist a’r eglwys o’r cenhedloedd.

1. Traethodd fy nghalon bethau da,i’r brenin gwna’ fyfyrdod:Fy nhafod fel y pin, y syddyn llaw scrifennydd parod.

2. Uwch meibion dynion tegach wyd,tywalldwyd rhad i’th enau,Herwydd i Dduw roi arnat wlithei fendith byth a’i radau.

3. Gwisg dy gleddau yng wasg dy glun,o gadarn gun gogonedd:A hyn sydd weddol a hardd iawn,mewn llwydd a llawn orfoledd.

4. Marchog ar air y gwir yn rhwydd,lledneisrwydd, a chyfiownedd:A’th law ddeau di a â drwybethau ofnadwy rhyfedd.

5. A thanat ti pobloedd a syrth,gan wyrth dy saethau llymion:Briwant hwy, a glynant yn glauym mronnau dy elynion.

6. Dy lân orseddfaingc (o Dduw fry)a bery o dragwyddoldeb:Awdurfaingc dy dyrnas y syddawdurol: rhydd uniondeb.

7. Ceraist uniondeb: case’ist gam,o achos pa’m: Duw lywydd,Dy Dduw rhoes arnat ragor fraint,sef ennaint y llawenydd.

8. Aroglau myrh, ac aloes da,a chasia sy ar dy ddillad,Pan ddelych di o’th Ifyrn daille i’th lawenai’r hollwlad.

9. Sef merched brenhinoedd yn gwaugyda’ch garesau cywir,O’th du deau’r frenhines doethmewn gwisg aur coeth o Ophir.

10. Clyw hyn, o ferch, a hefyd gwel,ac a chlust isel gwrando:Mae’n rhaid yt ollwng pawb o’th wlâd,a thy dy dâd yn ango’.

11. Yna’i bydd (gan y brenin) wychgael edrych ar dy degwch:Dy Arglwydd yw, gwna iddo foes,i gael i’th oes hyfrydwch.

12. Merched Tirus oedd â rhodd dda:a’r bobloedd appla o olud:A ymrysonent gar dy fron,am roi anrhegion hefyd.

13. Ond merch y brenin, glân o fewn,anrhydedd llawn sydd iddi:A gwisg o aur a gemmau glânoddiallan sydd am dani.

14. Mewn gwaith gwe nodwydd y daw honyn wych gar bron ei harglwydd,Ac a’i gwyryfon gyda hidaw attad ti yn ebrwydd.

15. Ac mewn llawenydd mawr a heddac mewn gorfoledd dibrin,Hwyntwy a ddeuant wrth eu gwysi gyd i lys y brenin.

16. Dy feibion yn attegion tauyn lle dy dadau fyddant,Tywysogaethau drwy fawrhâd,yn yr holl wlâd a feddant.

17. Coffâf dy enw di ymhob oes,tra caffwyf einioes ymy:Am hyn y bobloedd a rydd fawl,byth yn dragwyddawl ytty.