Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 59 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM LIX

Eripe me.

Dafydd yn ofni Saul, yn dangos ei ddiniweidrwydd ei hun, a chreulondeb ei elynion: yn gweddio yn erbyn pechaduriaid maleisus, ac yn moli Duw.

1. Fy Nuw gwareda fi rhac brâda rhac twyll fwriad gelyn,Derbyn di drosof rhac y rhaia godai yn fy erbyn.

2. Ac ymddiffyn fi bybyroddiwrth weithredwyr camwedd,Achub fyfi rhac câs y byd,a rhac gwyr gwaedlyd hygledd.

3. Ac wele, maent hwy i’m cynllwyn,amranent ddwyn fy mywyd,Nid ar fy mai yr haeddais hyn,ond tynder gelyn gwaedlyd.

4. Duw rhedent hwy yn barod iawn,a dim ni wnawn iw herbyn.Edrych dithau, fy Arglwydd rhed,a thyred i’m hymddiffyn.

5. Ti Dduw y llu, Duw Israel,o deffro gwael enwiredd,I’r cenhedloedd na âd di’n rhâd,lle y gwnant drwy frâd eu trawsedd.

6. Maent hwy yn arfer gydâ’r hwyr,o’mdroi ar wyr o bobparth:A thrwy y ddinas clywch eu swn,un wedd a’r cwn yn cyfarth.

7. Wele maent a thafodau rhydd,awch cledd a fydd iw genau,Pwy meddant hwy all glywed hyn?ac a wna i’n herbyn ninnau.

8. Ond tydi fy Arglwydd a’m Duw,a’i gwel, ai clyw, a’i gwatwar:Am ben eu gwaith y chwerddi diy cenhedlaethi twyllgar.

9. Ti a attebi ei nerth ef,a’th law gref a’m hamddiffyn

10. Duw a’m rhagflaena innau chwip,caf weled trip i’m gelyn.

11. Na lâdd hwynt rhag i’m pobloedd ianghofi dy weithredoedd:Gwasgar, gostwng hwy yn dy nerthDuw darian prydferth lluoedd.

12. Am bechod eu tafodau hwy,a’i geiriau, mwyfwy balchedd,Telir iddynt ni ront air tegond celwydd, rheg, a choegedd.

13. Duw difa, difa hwynt i’th lid,a byth na fid un mwyach,Gwybyddant mai Duw Jago sydddrwy’r byd yn llywydd hyttrach.

14. Maent hwy yn arfer gydâ’r hwyro’mdroi yn llwyr o bobparth:A thrwy y ddinas clywch ei swn,un wedd a chwn yn cyfarth.

15. I gael ymborth crwydro a wnant,ac oni chânt eu digon,Nes cael byddant ar hyd y nosyn aros dan ymryson.

16. Minnau a ganaf o’r nerth tau,a’th nawdd yn forau molaf:Nerth ym’ a nawdd buost (o Ner)pan fu gorthrymder arnaf.

17. I ti canaf, o Dduw fy nerth,a’m hymadferth rymusol,Sef tydi yw fy Nuw, fy Naf,fy nhwr fy noddfa rasol.