Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 26 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM XXVI

Iudica me Domine.

Y mae Dafydd yn dangos ei ddiniweidrwydd: ac i ddangos nâd ffug yw ei weddi, mae fe yn crio yn erbyn y rhai sydd yn arfer ffug sancteiddrwydd, sef ei elynion.

1. Barn fi (o Dduw) a chlyw fy llais,mi a rodiais mewn perffeithrwydd:Ac ni lithraf, am ym’ roi ’mhwys,yn llownddwys ar yr Arglwydd.

2. Prawf di fy muchedd Arglwydd da,a hola dull fy mywyd:A manwl chwilia’r galon fau:A phrawf f’arennau hefyd.

3. O flaen fy llygaid, wyf ar ledyn gweled dy drugaredd:Gwnaeth da ar hynny ar bob tro,y’m rodio i’th wirionedd.

4. Nid cyd eistedd gydâ gwagedd,neu goegwyr yn llawn malais:

5. Câs gennif bob annuwiol rith,ac yn eu plith ni ’steddais.

6. Mi olchaf fy nwy law yn lân,cans felly byddan, f’Arglwydd,Ac a dueddaf tua’th gor,ac allor dy sancteiddrwydd.

7. Y modd hyn teilwng yw i mi,luosogi dy foliant:Sef, addas i mi fod yn lân,i ddatcan dy ogoniant.

8. Arglwydd ceraist drigfan dy dy,lle’r ery’ dy anrhydedd:

9. N’âd f’enaid i a’m hoes ynghydâ’r gwaedlyd llawn enwiredd.

10. Eu dwylaw hwynt sy sceler iawn,y maent yn llawn maleisiau.A dehaulaw yr holl rai hyn,sy’n arfer derbyn gwobrau.

11. Minnau’n ddiniwed, (felly gwedd)ac mewn gwirionedd rhodiaf:Gwared fi drwy dy ymgeledd,cymer drugaredd arnaf.

12. Fe saif fy nrhoed i ar yr iawn,ni syfl o’r uniawn droedfedd:Mi a’th glodforaf: Arglwydd da,lle bytho mwya’r orsedd.