Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 118 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM CXVIII

Confitemini Domine.

Dafydd (wedi ei Saul ei erlid ef a chael o honaw y frenhiniaeth gan Dduw) yn erchi i bawb o’r ffyddloniaid fod yn ddiolchgar.

1. Molwch yr Arglwydd, cans da ywmoliannu Duw y llywydd.Oherwydd ei drugareddau,sydd yn parhau’n dragywydd.

2. Dweded Israel da yw ef,a’i nawdd o nef ni dderfydd.

3. Dyweded ty Aaron mai da yw,trugaredd Duw’n dragywydd.

4. Y rhai a’i hofnant ef yn lân,a ganan yr un cywydd.Rhon iw drugaredd yr un glod,sef ei bod yn dragywydd.

5. Im hing gelwais ar f’Arglwydd cu,hawdd gantho fu fy nghlywed:Ef a’m gollyngodd i yn rhyddo’i lân dragywydd nodded.

6. Yr Arglwydd sydd i’m gyda’ mi,nid rhaid ym’ ofni dynion.

7. Yr Arglwydd sydd ynghyd â mi,er cosbi fy ngelynion.

8. Gwell yw gobeithio yn Nuw cun,nag mewn un dyn o’r aplaf:

9. Gwell yw gobeithio yn yr Ion,nâ’r tywysogion pennaf.

10. Doed y cenhedloedd arna’i gyd,a’i bryd ar wneuthur artaith:Ond yn enw y gwir Arglwydd Naf,myfi a’i torraf ymaith.

11. Daethant i’m cylch ogylch i’m cau,ac ar berwylau diffaith,Ond yn enw’r gwith Arglwydd Naf,myfi a’i torraf ymaith.

12. Daethant i’m cylch fel gwenyn mân:fal diffodd tân mewn goddaith,Yn enw yr Arglwydd yr wyf fiyn eu diffoddi ymaith.

13. Fy nghaf-ddyn gwthiaist atta’n gryf,i geisio gennyf syrthio.

14. Duw a’m cadwodd,sef Ion fy ngrym,fy iechyd i’m, ac etto.

15. Am orfoledd Duw y bydd sonyn nhai rhai cyfion dwyfol,Mai’r Arglwydd Dduw â’i law ddehau,a wnaeth y gwrthiau nerthol.

16. Deheulaw’r Arglwydd drwy ei nawddef a’i derchafawdd arnom:A dehau law yr Arglwydd nef,a wnaeth rymusder drosom.

17. Nid marw onid byw a wnaf,mynegaf waith yr Arglwydd,

18. Hwn a’m cospodd, ond ni’m lladdodd,yn hyttrach lluddiodd aflwydd.

19. Agorwch ym byrth cyfiownder,o’i mewn Duw ner a folaf.

20. Porth yr Arglwydd fal dyma fo,ânt iddo’r rhai cyfiownaf.

21. Minnau a’th folaf yn dy dy,o herwydd ytty ’nghlywed,Yno y canaf nefol glodyt, am dy fod i’m gwared.

22. Y maen sy ben congl-faen i ni,a ddarfu i’r seiri ei wrthod.

23. O’r Arglwydd Dduw y tyfodd hyn,sy gan ddyn yn rhyfeddod.

24. Yr Arglwydd a’i gwnaeth, dyma’r dydd,er mawr lawenydd ynny,Yntho cymrwn orfoledd llawn,ymlawenhawn am hynny.

25. Attolwg Arglwydd y pryd hynyr ym yn erfyn seibiant.Adolwyn Arglwydd Dduw pâr’ yn’y pryd hyn gaffael llwyddiant.

26. Bendigedig yw y sawl a ddelyn enw yr uchel Arglwydd.O dy Dduw bendithiasom chwi,drwy weddi a sancteiddrwydd.

27. Yr Arglwydd sydd yn Dduw i ni,rhoes i’n oleuni ragor.Deliwch yr oen a rhowch yn chwyrnyn rhwym wrth gyrn yr allor.

28. Tydi o Dduw wyt Dduw i mi,am hyn tydi a folaf:(Da gwedd it fawl, fy Nuw mau fi)a thydi a ddyrchafaf.

29. Molwch yr Arglwydd, cans da ywmoliannu Duw y llywydd,O herwydd ei drugaredd fry,a bery yn dragywydd.