Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 95 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM XCV

Venite exultemus.

Y mae’n annog i foli Duw am lywodraethu y byd, a dewis yr eglwys: ac i ochel cyfeilorni ein tadau, y rhai am demptio Duw, ni chawsant ddyfod i dir y bywyd.

1. O dowch a chanwn i’r Arglwydd,efe yw llwydd ein bywyd:Ac ymlawenhawn yn ei nerth,ef yw ein prydferth iechyd.

2. O down yn un-fryd gar ei fron,â chalon bur ddiolchgar:Bryssiwn at Dduw dan lawenhau,a chanwn psalmau’n llafar.

3. Herwydd yr Arglwydd nef a llawr,y sy Dduw mawr yn ddiau:Tywysog mawr yw ef mewn trin,a brenin yr holl dduwiau.

4. Efe biau holl ddaiar gron,a’r dyfnder eigion danaw:Uchelder hefyd, eithafoedd,mynyddoedd sydd yn eiddaw.

5. Ef biau’r moroedd uwch pob traeth,ac ef a’i gwnaeth i ruo:Ei ddwylaw ffurfiasant yn wiry sych-dir ac sydd yntho.

6. O dowch, addolwn, cyd-ymgrymmwn,ac ymostyngwn iddaw:Ef yw ein Arglwydd un-ben rhi’,ef a’n gwnaeth ni â’i ddwylaw.

7. Cans ef i ni y sydd Dduw da,a phobl ei borfa ydym:A'i ddefaid ym, os chwi a glywei air ef heddyw’n gyflym.

8. Meddyliwch fod eich bai ar lled,na fyddwch galed galon:Fel yn nydd prawf, mewn anial dir,lle y cofir bod ymryson.

9. Y lle temtiodd eich tadau fi,a’m profi i’m adnabod:Faint ydoedd y gweithredoedd mau,yn ddiau cawsant wybod.

10. Dros ddeugain mlynedd â’r llin hondrwy fawr ymryson, dwedais,Pobloedd ynt cyfeiliornus iawn,a’i calon yn llawn malais.Cans nid awaenent y ffyrdd mau,onid amlhau eu tuchan:

11. Wrthynt i’m llid y tyngais hyn,na ddelyn i’m gorphwysfan.