Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 89 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM LXXXIX

Misericordias.

Dafydd yn moli Duw am ei gyfamod, ac yn achwyn wacced oedd ei dyrnas: ac yn olaf y mae efe yn gweddio am ei wared o’i flinderau, ac yn dangos byrred oes dyn.

1. Myfyriaf gerdd byth i barhau,o drugareddau’r Arglwydd:A'i wirionedd i’m genau fydd,hyd dragywydd yn ebrwydd.

2. Sef dwedais hyn: cair byth yn wir,adeiledir trugaredd:I barhau byth cair yn y nefdy gadarn gref wirionedd.

3. Fal hyn (o Dduw) attebaist ym’,mi a wneuthym rwym gan dynguI Ddafydd f’etholedig wâs,a’r gair o’m grâs yn tarddu.

4. Fal hyn sicrhâf dy hâd di byth,a gwnaf wehelyth drefniad.I’th gadarn faingc o oed i oed,mi a rof bob troed yn wastad.

5. Am hyn y sicrwyd trag’wyddawl:y nef o fawl dy wyrthiau:Yngorsedd sainct, ynghyrchfa hedd,am bur wirionedd d’eiriau.

6. Pwy sydd cystal â’n harglwydd cu,pe chwilid llu’r wybrennau?Ymysg Angylion pwy mal Ion,sef ymhlith meibion duwiau?

7. Drwy gynulleidfa ei Sainct ef,Duw o’r nef sydd ofnadwy:A thrwy’r holl fyd o’n hamgylch ni,i ofni sydd ddyladwy.

8. Pwy sydd debig i ti Dduw byw,o Arglwydd Dduw y lluoedd?Yn gadarn Ior, a’th wir i’th gylch,o amgylch yr holl nefoedd.

9. Ti a ostyngi y mor mawr,a’r don hyd lawr yn ystig:

10. A nerth dy fraich curi dy gâs,yr Aipht, fal gwâs lluddedig,

11. Eiddod nef a daiar i gyd,seiliaist y byd a’i lanw:

12. Gogledd, deau, Tabor, Hermon,sy dirion yn dy enw.

13. I’th fraich mae grym’, mae nerth i’th law,a’th gref ddeheulaw codi:

14. Nawdd a barn yw dy orsedd hir,a nawdd a gwir a geri.

15. Eu gwnfyd i’r holl bobl a fydd,a fo’i llawenydd ynod:Ac yn llewych dy wyneb glâny rhodian i gyfarfod.

16. Yn d’unig enw di y cânt,fawl a gogoniant beunydd.Yn dy gyfiownder codi’ a wnânt,ac felly byddant ddedwydd.

17. Cans ti wyd gryfder eu nerth hwy,lle y caffent fwy o dycciant:Dydi a ddarchefi eu cyrn,ac felly cedyrn fyddant.

18. Cans o’r Arglwydd a’i ddaioni,y daw i ni amddiffin:O Sanct Israel drwy ei law,oddiyno daw ein brenin.

19. I’th sanct y rhoist gynt wybodaeth,drwy weledigaeth nefol:Gosodais gymorth ar gryf gun,derchefais un dewisol.

20. Cefais (eneiniais ef yn ol)fy ngwâs dewisol Dafydd

21. Ag olew sanct: Braich a llaw gref,rhoist gydag ef yn llywydd.

22. Ni chaiff gelyn ei orthrymmu,na’i ddrygu un mab enwir:

23. O’i flaen y coetha’i elynion,a’i holl gaseion dihir.

24. Fy ngwirionedd, a’m trugaredd,rhof fi trwy gariad iddo,Ac yn fy enw fi ’yn ddi orn,dyrchefir ei gorn efo.

25. Gosodaf ei law ar y mor,ac o’r goror bwygilydd:A gosodaf ei law ddeau,hyd terfynau’r afonydd.

26. Ef a weddia arnaf fiiw galedi, gan ddwedyd,Ti yw fy nhad fy Nuw, fy ngharn,yn gadarn o’m ieuenctyd.

27. Minnau gwnaf yntau im yn fab,yn gynfab ac etifedd:Ar frenhinoedd y ddaiar las,yn uwch ei ras a’i fowredd.

28. A chadwaf iddo (yr un wedd)drugaredd yn dragwyddol:A’m cyfammod iddo yn llawn,yn ffyddlawn, ac yn nerthol.

29. Gosodaf hefyd byth i’w had,nerth a mawrhâd uwch bydoeddA’i orseddfainc ef i barhau,un wedd a dyddiau’r nefoedd.

30. Ond os ei blant ef (drwy afrol)nid ânt yn ol fy nghyfraith,Os hwy ni rodiant, gan barhau,i’m beirn a’m llwybrau perffaith,

31. Os fy neddfau a halogant,ni chadwant fy holl eirchion,

32. Yna ymwelaf a’i cam gwrs,â gwiail scwrs, neu goedffon.

33. Ond ni thorraf ag ef un nod,o’m hammod a’m trugaredd:Ac ni byddaf fi ddim yn ol,o’m ystyriol wirionedd.

34. Ni thorraf fy nghyfammod glân,a ddaeth allan o’m genau,Ac ni newidiaf air o’m llw,mi a rois hwnnw’n ddiau.

35. Yn fy sancteiddrwydd tyngais im’na phallwn ddim i Ddafydd,

36. Bydd ei had a’i drwn, yn ddi draulo’m blaen fel haul tragywydd.

37. Yn dragywydd y siccrheir ef,fel cwrs (is nef) planedauHaul neu leuad, felly y byddei gwrs tragywydd yntau.

38. Ond ti a’n ffieiddiaist ar fyrr,ac yn ddiystyr lidiogDi a gyffroaist yn dra blin,wrth dy frenin eneiniog.

39. Diddymaist di dy air i’th was,a’th râs, a’th addewidion:Ac a’i halogaist ef yn fawr,gan daflu’i lawr ei goron.

40. A drylliaist ei fagwyrydd ef,a’i gaer gref rhoi’st yn adwy.

41. Yn egored felly y maeyn brae i bawb sy’n tramwy.

42. Iw gym’dogion gwarthrudd yw ef,a than law gref ei elyn:A llawen iawn y codent floedd,bob rhai a oedd i’w erbyn.

43. Troist hefyd fin ei gleddau ef,a’i law oedd gref a blygaist:

44. Darfu ei lendid ef a’i wawr,a’i dr┼Án i’r llawr a fwriaist.

45. Pryd ei ieuenctyd heibio’r aeth,a thi a’i gwnaeth cyn fyrred:A bwriaist drosto wradwydd mawr,o nen hyd lawr y torred.

46. Pa hyd fy Nuw y byddi’ nghudd?ai byth, fy llywydd nefol?A lysg dy lid ti fel y tânyn gyfan yn dragwyddol?

47. O cofia f’oes ei bod yn fyrr,ai’n ofer gynt y gwnaethostHoll blant dynion? o dal dy law,ac yn’ ni ddaw yn rhydost.

48. Pa wr y sydd a’i oes dan sel,na ddel marwolaeth atto?Pwy a all ddiangc, ac ni ddawy caib a’r rhaw i’w guddio?

49. O mae dy nodded Arglwydd gynt:mae helynt dy drugaredd:Mae dy lw, o ystyriol ffydd,i Ddafydd i’th wirionedd?

50. Cofia Arglwydd yn wradwydd llym’lle’r ydym ni, dy weision.Yr hwn a dawdd i’m monwes i,gan ffrost y Cowri mowrion.

51. Yr hwn warth ’r oedd d’elynion diyt’ yn ei roddi’n eidiog,(Fy Arglwydd Dduw) a’r un fyrrhâdi droediad dy eneiniog.

52. Moler yr Arglwydd byth: Amen,a byth Amen, hyd fytho.Moler yr Arglwydd byth: Amen,a byth Amen, hyd fytho.