Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 115 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM CXV

Non nobit Domine.

Y bobl a orthrymid gan dywysogion annuwiol, yn addo bod yn ddiolchgar, os Duw a wrandawai ei gweddiau, ac a i gwaredai hwynt.

1. Nid i ni Arglwydd, nid i ni,y dodi y gogonedd,Ond i’th enw dy hun yn hawdd,er mwyn dy nawdd a’th wiredd.

2. Pa’m y dwedant am danat tiy cenedlaethi estron:A thrwy edliw hynny yn fwy,ple’y mae’u Duw hwy yr awron?

3. Sef ein Duw ni mae yn y nef,lle y gwnaeth ef a fynnodd.

4. Eu delwau hwy, aur, arian yn’,a dwylo dyn a’i lluniodd.

5. Safn heb draethu: llun lygaid glân,y rhai’n ni welan ronyn:

6. Trwyn heb arogl, clustiau ar lledheb glywed, y sydd ganthyn.

7. Ac i bob delw y mae dwy lawheb deimlaw, traed heb symyd:Mae mwnwgl iddynt heb roi llais,fal dyna ddyfais ynfyd.

8. Fel hwyntwy ydyw’ rhai a’i gwnant,a’r rhai a gredant iddynt:Am hyn ni ddylai neb drwy gredroi mo’i ymddiried arnynt.

9. O Israel, dod ti yn rhwyddar yr Arglwydd dy hollfryd,Ef yw eu nerth a’i dwg i’r lan,eu porth a’i tarian hefyd.

10. O ty Aron, dod tithau’n rhwydd,ar yr Arglwydd dy hollfryd:Ef yw eu nerth a’i dwg i’r lan,eu porth a’i tarian hefyd.

11. Rhai a ofnwch yr Arglwydd Ion,rhowch arno’ch union hollfryd.Efe yw’r neb a’ch dwg i’r lan,eich porth a’ch tarian hefyd.

12. Duw nef a’n cofiodd, ac i’n plithfo roes ei fendith rhadlon:I dy Israel rhydd ei hedd,ac unwedd i dy Aaron.

13. Sawl a’i hofnant bendithiant ef,yr Arglwydd nef canmolan:A’i enw sanct o’r nef i’r llawr,bendithied mawr a bychan:

14. Yr Arglwydd arnoch, arnoch chwi,a wna ddaioni amlach.Ac a chwanega ar eich plantei fwyniant yn rymusach.

15. Y mae ywch fendith a mawr lwydd,gan y gwir Arglwydd cyfiawn,Yr hwn a wnaeth y nefoedd fry,ar ddayar obry yn gyflawn.

16. Y nef, ie’r nefoedd uwchlaw,sy yn eiddaw Duw yr Ion:Ar ddaiar, lle y preswyliant,a roes ef i blant dynion.

17. Pwy a folant yr Arglwydd? Pwy?gwn nad hwyntwy y meirwon,Na’r rhai a ânt i’r bedd yn rhwydd,lle y mae distawrwydd ddigon.

18. Ond nyni daliwn yn ein coffyth fyth fendithio’r Arglwydd.Molwch yr Arglwydd yn un wedd,a mawl gyfannedd ebrwydd.