Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 58 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM LVIII

Sivere utique.

Y mae efe yn gosod allan dull ei elynion, y rhai yn ddirgel a geisient ei ddifa ef: ac y mae efe yn troi at farn Duw, ac yn dangos y caiff yr union lawenydd pan gwymper y traws. A hyn er gogoniant i Dduw.

1. Ai’r uniondeb (o bobloedd wych)yr ydych yn ei ddwedyd?A ydych chwi, o blant dynion,yn barnu’r union hefyd?

2. Hyttrach malais sy yn eich bronac ystryw calon dwyllgar:A gwaith eich dwylo trowsder blin,tra foch yn trin y ddaiar.

3. Y rhai annuwiol aent ar gam,o groth eu mam newidient,Ac ar gyfeilorn mynd o’r bru,a chelwydd fu a draethent.

4. Un wedd a gwenwyn y sarph ywy gwenwyn byw sydd ynddyn.Neu’r neidr fyddar yn trofâu,dan gau ei chlustiau cyndyn.

5. Yr hon ni wrendy ddim ar lais,na’r wers a gais y rhinwyr,Nac un gyfaredd ar a wnay cyfarwydda’ o swyn-wyr.

6. Duw, torr eu dannedd yn eu safn,diwreiddia’r llafn o dafod:Duw dryllia’r bonau, a gwna’n donnbob grudd i’r c’nawon llewod.

7. Todder hwynt fel dwr ar y tir,felly diflennir hwythau:Os mewn bwa rhoesant saeth gron,boed torri hon yn ddrylliau.

8. Boent hwy mor ddiffrwyth, ac mor hawdda malwen dawdd y todder:Neu fel rhai bach ni welai’r byd,o eisau pryd ar amser.

9. Tâl Duw iddynt ffrwythau eu llid,cynt nac y llosgid ffagldan:Tynn hwyntwy ymaith yn dy ddig,cyn twymnai cig mewn crochan.

10. A phan weler y dial hyn,fo chwardd y glanddyn cyfion.Pan fo rhydd iddo olchi eu draedyngwaed yr annuwolion.

11. Yna dywaid dynion fod iawn,a ffrwyth i gyfiawn bobloedd:A bod ein Duw yn farnwr ary ddaiar a’i therfynoedd.