Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 79 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM LXXIX

Deus, venerunt.

Achwyn rhag y dinistr a wnaethai Antiochus ar Deml Dduw a Jerusalem: a gofyn cymorth gan Dduw rhag ei orthrwm elynion.

1. Llawer cenedl (o Dduw) a ddaeth,i’th etifeddiaeth unig:Rhoed Caerselem a’i chyssegr hi,yn garneddi o gerrig.

2. Rhoi cyrph dy weision,wrth eu rhaid, i hediaid y ffurfafen:I’nfeiliaid maes rhoi cig dy saint,fel dyma fraint aflawen.

3. Fel ffrydau dwfr tywallt a wnaed,eu gwaed o amglch dinasCaerselem, heb roi corph mewn bedd,fel dyma ddiwedd atgas.

4. Yn ddirmyg, gwradwydd, ac yn warth,i bawb o’n pobparth ydym.

5. O Dduw pa hyd? wyd byth yn ddig?ai fel tân ffyrnig poethlym?

6. Tywallt dy lid ar bobl estron,rhai nid adwaenon m’onot:Ac ar dyrnasoedd ni eilw,(Duw) ar dy enw hynod.

7. Cans wyrion Jagof (bobl oedd gu)y maent iw hysu’n rhyfedd:Ac a wnaethant i’r rhei’ni fodpreswylfod anghyfannedd.

8. Na chofia’n camwedd gynt i’n hoes,Duw bryssia moes drugaredd:Dy nodded a’n rhagflaeno nisy’ mewn trueni’n gorwedd.

9. O Dduw ein iechyd cymorth ni,er mwyn dy fri gogonol:A gwared er mwyn dy enw tau,ni rhag pechodau marwol.

10. Pan y gofynnant ple mae’n Duw,dod arnynt amryw fformod:I ddial gwaed dy ddwyfol blant,ac yno cânt hwy wybod.

11. Duw, doed ochenaid ger dy frondy garcharorion rhygaeth:Ac yn dy ddirfawr ogoniant,ymddiffyn blant marwolaeth.

12. Ein cymdogion a’th gablodd di,tâl i’r rhei’ni yn gwblolEu cabledd iw mynwesau’i hun,o Arglwydd gun gorchestol.

13. Ninnau dy bobl a’th ddefaid mân,a wnawn yt gân ogonawl,O oes i oes byth i barhau,ac i’th fawrhau’n dragwyddol.