Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 102 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM CII

Domine exaudi.

Gweddi y ffyddloniaid yn amser caethiwed Babel.

1. O Arglwydd, erglyw fy ngweddi,a doed fy nghri hyd attad:

2. Na chudd d’wyneb mewn ing tra fwyf,clyw, clyw, pan alwyf arnad.

3. Fy nyddiau aethant fel y mwg,sef cynddrwg im cystuddiwyd:Fy esgyrn poethant achos hyn,fal tewyn ar yr aelwyd.

4. Fy nghalon trawyd â chryn iâs,ac fel y gwelltglas gwywodd:Fel yr anghofiais fwyta ’mwyddirmygwyd fi yn ormodd.

5. Glynodd fy esgyrn wrth fy nghroen,gan faint fy mhoen a’m tuchan.

6. Fel un o’r anialwch, lle y trigy pelig, neu’r dylluan.

7. Neu fel un o adar y to,a fai yn gwilio ’i fywyd,Yn rhodio ’n unic ben y ty:wyf anhy ac anhyfryd.

8. Fy ngelynion â thafod rhydd,hwy beunydd a’m difenwant:A than ynfydu yn ei gwyn,i’m herbyn y tyngasant.

9. Fel llwch a lludw yn fy mhla,fu’r bara a fwyteais:Yr un wedd yn y ddiod faufy nagrau a gymysgais.

10. A hyn fu o’th ddigofaint di,am yt’ fy nghodi unwaith:Ac herwydd bod dy ddig yn fawr,i’r llawr i’m teflaist eilwaith.

11. Fy nyddiau troesant ar y rhod,ac fel y cysgod ciliant:A minnau a wywais achos hyn,fel y glaswelltyn methiant.

12. Ond tydi Dduw, fy Arglwydd da,a barhei yn dragwyddol,O oes i oes dy enw a aethmewn coffadwriaeth grasol.

13. O cyfod bellach trugarhâ,o Dduw bydd dda wrth Sion:Mae’n fadws wrthi drugarhau,fel dyma’r nodau’n union:

14. Cans hoff iawn gan dy weision di,ei meini a’i magwyrau,Maent yn tosturio wrth ei llwch,a’i thristwch, a’i thrallodau.

15. Yno yr holl genhedloedd bywyr Arglwydd Dduw a ofnant:A’r holl frenhionedd trwy y byd,a ront yt gyd-ogoniant.

16. Pan adeileder Sion wych,a hon yn ddrych i’r gwledydd:Pan weler gwaith yr Arglwydd ne’,y molir e’n dragywydd.

17. Edrychodd hwn ar weddi’r gwael,rhoes iddynt gael ei harchau:

18. Scrifennir hyn: a’r oes yn ola gaiff ei ganmol yntau.

19. Cans Duw edrychodd o’r nef fry,ar ei gyssegrdy, Sion:

20. Clybu ei griddfan, er rhyddhauplant angau ’i garcharorion.

21. Fel y cydleisient hwy ar gân,yn Seion lân, ei foliant:Ac ynghaer-Salem yr un wedd,ei fowredd a’i ogoniant.

22. Hyn fydd pan gasglo pawb ynghyd,yn unfryd iw foliannu:A’r holl dyrnasoedd dont yngwyddyr Arglwydd, iw wasnaethu.

23. Duw ar y ffordd lleihâdd fy nerth,byrrhâdd fy mrhydferth ddyddiau:A mi’n disgwyl rhyddhâd ar gais,

24. yno y dywedais innau.O Dduw na thorr fy oes yn frau,ynghanol dyddiau f’oedran:Dy flynyddoedd di sydd erioed,o oed i oed y byddan.

25. Di yn y dechrau dodaist sail,odd’ isod adail daiar:A chwmpas wybren uwch ein llaw,yw gwaith dy ddwylaw hawddgar.

26. Darfyddant hwy, parhei di byth,treuliant fel llyth trwssiadau.

27. Troi hwynt fel gwisg, llygru a wnant,felly newidiant hwythau:Tithau Arglwydd, yr un wyt ti,a’th flwyddau ni ddarfyddant.

28. Holl blant dy weision gar dy fron,a’i hwyrion a bresswyliant.