Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Salm 139 Salmau Cân 1621 (SC)

SALM CXXXIX

Domine probasli.

Dafydd er mwyn ei lanhau ei hun, yn dangos nad oes dim yn guddiedig rhag Duw: a thrwy ddangos ei serch tuag at Dduw, y mae efe yn ymroi i fod yn elyn i’r rhai a wrthwynebant Dduw.

1. Arglwydd, manwl y chwiliaist fi,da i’m adwaeni hefyd:

2. Eisteddiad, codiad, gwyddost hyn,a’m meddwl cyn ei dwedyd.

3. Yr wyd ynghylch fy lloches i,a’m ffyrdd sydd itti’n hysbys:

4. Nid oes air nas gwyddost ei fodar flaen fy nhafod ofnys.

5. O’m hol ac o’m blaen i’m lluniaist,dy law a ddodaist arnaf:

6. Gwybodaeth ddieithr yw i mi,a’i deall hi nis medraf.

7. I ba le r’af fi i roi tro,i’mguddio rhag dy Yspryd?I ba le ffoaf rhag dy wydd,drwy gael ffordd rwydd i lathlyd?

8. Os dringaf tua’r nefoedd fry,wyd yno i’th dy perffaith:Os tua’r dyfndwr, gostwng troyr wyt ti yno eilwaith.

9. Pe cawn adenydd borau wawr,a mynd i for mawr anial,

10. Yno byddai dy ddehau di,i’m tywys i a’m cynnal.

11. A phe meddyliwn, yr ail tro,ymguddio mewn tywyllwg,Canol y nos fel hanner dydd,mor olau fydd yn d’olwg.

12. Nid dim tywyllwch nos i tinag yw goleuni haf-ddydd:A’r ddau i ti maent yr un ddull,y tywyll a’r goleu-ddydd.

13. Da y gwyddost y dirgelwch mau,f’arennau a feddiennaist,Ynghroth fy mam pan oeddwn i,yno dydi a’m cuddiaist.

14. Cans rhyfedd iawn y gwnaethbwyd fi,a’th waith di sy ryfeddod:A’m henaid a wyr hynny’n ddaa hon a wna yt fowrglod:

15. Ni chuddiwyd fy ngrym rhagot ti,pan wnaethost fi yn ddirgel,Fel llunio dyn o’r ddaiar hon,o fewn pridd eigion isel.

16. Dy lygaid gwelsant fy nhrefn wael,cyn imi gael perffeith-lun:Roedd pob peth yn dy lyfr yn llawn,cyn bod yn iawn un gronun.

17. Mor anwyl dy feddyliau ym,mor fawr yw sum y rhei’ni:

18. Wrth fwrw, amlach gwn eu bodna’r tywod o rifedi.Myfyrio pan ddeffrowyf fi,’r wyf gyd’â thi yn gwblol.

19. O Dduw, ba achos yn dy lid,na leddid yr annuwiol?O Dduw pe cospid rhai o’r rhai’ny sydd yn arwain traha:Wrth y gwaedlyd fo gaid dwedyd,dydi dos oddiymma.

20. Y rhai am danad f’Arglwydd cu,sy’n treuthu pethau sccler:A’th elynion dibris eu llw,cymrasant d’enw’n ofer.

21. Ond câs yw gennif, o Dduw Ion,dy holl gaseion gwaedlyd:Ond ffiaidd gennyf fi bod dyn,a ai yn d’enw hefyd:

22. A llawn gâs y caseais hwynt,ynt fel ar bwynt gelynion.

23. O chwilia fi o Dduw yn hy,cei hynny yn fy nghalon.Duw prawf fy meddwl i’n fy mol

24. oes ffordd annuwiol genny:Gwel fi, tywys, dwg fi yn f’ol,dod ffordd dragwyddol ymy.